Pháp luật lao động

Khóa học online pháp luật lao động với 20 chuyên đề sẽ đưa ra cách vận dụng pháp luật lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động, cũng như các loại hợp động.

(0)

Pháp luật lao động - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Pháp luật lao động hiện hành áp dụng trong quản trị nhân sự của các doanh nghiệp có rất nhiều quy định khác nhau. Trong đó có nhiều quy định rõ ràng mà các nhà quản lý có thể tìm hiểu một cách nhanh chóng, nhưng cũng có khá nhiều quy định phức tạp. Đặc biệt, pháp luật lao động hiện nay có nhiều quy định thay đổi, bổ sung để phù hợp với việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Do đó, việc nắm bắt và vận dụng pháp luật lao động trong quản trị nhân sự là việc không hề dễ dàng. Khóa học “Pháp luật lao động” sẽ giúp các học viên nâng cao hiểu biết và vận dụng thành công vào doanh nghiệp mình.

Đối tượng tham gia

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
 • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
 • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự
 • Những người có mong muốn hiểu về pháp luật lao động trong quản trị nhân sự.

Mục tiêu chương trình

Cung cấp cho học viên kỹ năng vận dụng pháp luật trong việc:

 • Ký kết đào tạo nâng cao tay nghề;
 • Xây dựng lương thưởng;
 • Vận dụng về pháp luật bảo hiểm xã hội;
 • Điều chuyển lao động làm công việc khác so với thỏa thuận ban đầu;
 • Chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Quản lý các rủi ro trong doanh nghiệp, rủi ro về nhân sự;
 • Quy trình và kỹ năng giải quyết khiếu nại nội bộ;
 • Xây dựng quy trình nội bộ về quản trị nhân sự,….

Nội dung chương trình

Bài 1: Vận dụng pháp luật lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động

Bài 2: Vận dụng pháp luật vào hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề

Bài 3: Vận dụng pháp luật trong việc ký kết hợp đồng đào tạo nâng cao tay nghề

Bài 4: Vận dụng pháp luật về tiền lương

Bài 5: Vận dụng pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội

Bài 6: Vận dụng quy định pháp luật trong việc điều chuyển người lao động làm công việc khác

Bài 7: Vận dụng quy định pháp luật trong việc chấm dứt hợp đồng lao động

Bài 8: Vận dụng quy định pháp luật trong việc xử lý kỷ luật lao động

Bài 9: Vận dụng quy định pháp luật trong việc yêu cầu người lao động bồi thường trách nhiệm vật chất

Bài 10: Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Bài 11: Vận dụng linh hoạt các khoảng trống

Bài 12: Nội quy lao động

Bài 13: Thoả ước lao động tập thể

Bài 14: Mẫu hợp đồng liên quan đến quản trị nhân sự

Bài 15: Xây dựng quy trình nội bộ về Quản trị nhân sự

Bài 16: Quy trình và kỹ năng giải quyết khiếu nại nội bộ

Bài 17: Quản trị rủi ro pháp lý về nhân sự

Bài 18: Các đoàn thanh tra, kiểm tra

Bài 19: Vấn đề khởi kiện trong lĩnh vực lao động

Bài 20: Các dạng khởi kiện phổ biến nhất. Cách chuẩn bị hồ sơ pháp lý

Giảng viên

Đỗ Ngân Bình

Chuyên gia - Giảng viên

Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật - Đại học Luật Hà Nội.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn