Nhân tướng học trong công việc và trong cuộc sống

Nhân tướng học trong công việc và trong cuộc sống khóa học được chắt lọc bởi những tinh hoa của nhân tướng học và lý học Đông phương.

(0)

Nhân tướng học trong công việc và trong cuộc sống - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Cổ nhân nói “Tướng tại tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”, tướng mạo con người là sự phản ánh nội tâm của chính họ. Vậy nên, trong việc hợp tác làm ăn, lựa chọn đối tác kinh doanh với người mới gặp, bạn cần phải có những phán đoán chính xác về họ thông qua các đặc điểm nhân tướng học để đảm bảo độ phù hợp cao và hiệu quả công việc.

Trong đời sống hàng ngày, nếu nắm kiến thức về nhân tướng ứng dụng sẽ giúp chúng ta quan sát tốt và có cách cư xử hợp lý và khéo léo. Chúng ta cũng dễ cảm thông và giúp đỡ người khác trong việc khắc phục những điểm yếu của bản thân. Việc hiểu người trên nền tảng này để chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau, mỗi góp ý đều mang tính tích cực, xây dựng.

Bạn muốn sử dụng nhân tướng học nhưng lại e ngại vì danh giới mê tín với học thuật? “Nhân tướng học trong công việc và trong cuộc sống” khóa học được chắt lọc bởi những tinh hoa của nhân tướng học và lý học Đông phương sẽ trang bị cho bạn những lý thuyết cơ bản nhất, đơn giản nhất để ứng dụng ngay cho công việc và cuộc sống mà không bị nhuốm màu mê tín.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
  • Giám đốc/Phó Giám đốc, trưởng/phó phòng các khối chức năng: Nhân sự, Hành chính – kế toán, Kinh doanh, Truyền thông...
  • Cá nhân có niềm yêu thích với bộ môn Nhân tướng học, phong thủy, tướng tay.
  • Đặc biệt là những cá nhân thường xuyên thay đổi nơi sống, thường xuyên tiếp xúc, làm việc, giao tiếp với con người.

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu đúng được vai trò của Nhân tướng học trong công việc và cuộc sống
  • Phân biệt giữa giá trị của môn Nhân tướng học với những điều mê tín dị đoan trong xã hội
  • Điều chỉnh bản thân, hướng tâm xây dựng những điều tốt đẹp trong cuộc sống
  • Biết cách ứng dụng được ngay kiến thức từ Nhân tướng học vào cuộc sống, hoạt động kinh doanh như: chọn bạn giao lưu, chọn bạn đời, tuyển dụng, chọn đối tác làm ăn... dự liệu trước được phần nào rủi ro, vững tin ở bản thân và người khác...

Nội dung chương trình

Giới thiệu tổng quát khóa học 1

Giới thiệu chung về khóa học

Chương 1: NHÂN TƯỚNG HỌC CƠ BẢN 9

Bài 1: Tam đình, Ngũ nhạc, Tứ đậu, Lục phủ
Bài 2: Ngũ quan
Bài 3: 13 Bộ vị trên khuôn mặt
Bài 4: Bách tuế đồ
Bài 5: Xem vận lưu niên
Bài 6: 12 Cung trên gương mặt
Bài 7: 12 Cung trên gương mặt (tiếp theo)
Bài 8: 12 Cung trên gương mặt(tiếp theo)
Tổng kết chương 1

Chương 2: ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC TRONG BỔ DỤNG VÀ TUYỂN DỤNG 9

Bài 9: Vòng đời của một nhân viên
Bài 10: Xem Nhân Tướng Học như một công cụ
Bài 11: Những kỹ năng cần lưu ý khi tuyển dụng
Bài 12: Gương mặt MỘC
Bài 13: Gương mặt THỦY
Bài 14: Gương mặt KIM
Bài 15: Gương mặt HỎA
Bài 16: Gương mặt THỔ
Tổng kết chương 2

Chương 3: ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC TRONG ĐỐI NHÂN XỬ THẾ 4

Bài 17: Bằng hữu trung hậu
Bài 18: Bằng hữu gian xảo, bạc tình
Bài 19: Quan sát cá tính cấp trên
Bài 20: Quan sát cá tính cấp dưới

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn