Chân dung Giám đốc Nhân sự

Khóa học online chân dung Giám đốc nhân sự giúp các học viên hiểu rõ về vị trí Giám đốc Nhân sự với vai trò, quyền hạn rõ ràng cũng như phẩm chất cần có.

(0)

Chân dung Giám đốc Nhân sự - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Nếu bạn đang nghĩ Giám đốc Nhân sự là vị trí chỉ phải tuyển dụng, chiêu mộ và huấn luyện nhân sự thì bạn đã lầm. 

Giám đốc Nhân sự được ví như là người nắm giữ "linh hồn" của người lao động. Không chỉ có nhiệm vụ tuyển dụng và tư vấn, vạch ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty, họ còn phải tìm cách giúp nhân lực trở thành nguồn tài nguyên quý báu, ngày càng lớn mạnh trong doanh nghiệp. 

Giám đốc Nhân sự chính là một đối tác chiến lược, một chuyên gia về hành chính và là một cầu nối quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Vậy Giám đốc Nhân sự cần có những phẩm chất và kỹ năng nào để làm tốt nhiệm vụ của mình?

Thông qua khóa học “Chân dung Giám đốc Nhân sự” giảng viên Phạm Văn Chính sẽ giải đáp những băn khoăn này cho các học viên. 

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là những người đang giữ vị trí Giám đốc Nhân sự 
  • Các cấp quản lý trong lĩnh vực nhân sự: Trưởng phòng, Phó phòng,…
  • Các chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.

Mục tiêu chương trình

  • Khóa học giúp các học viên hiểu rõ về vị trí Giám đốc Nhân sự với vai trò, quyền hạn rõ ràng.
  • Học viên sẽ nắm được các nhiệm vụ của Giám đốc Nhân sự như vạch ra chiến lược, quản lý con người, triển khai các hành động cụ thể để gia tăng sự đóng góp của nguồn nhân lực vào công ty….
  • Học viên nắm được những phẩm chất cần có của một Giám đốc Nhân sự, qua đó có thể rèn luyện cho bản thân những phẩm chất quan trọng này.

Nội dung chương trình

Bài 1: Giám đốc nhân sự - Một đối tác chiến lược

Bài 2: Giám đốc nhân sự - Một chuyên gia về hành chính

Bài 3: Giám đốc nhân sự - Một cầu nối

Bài 4: Giám đốc nhân sự - Tác nhân của sự thay đổi

Bài 5: Không ngừng học tập

Bài 6: Giao tiếp hiệu quả

Bài 7: Thực hiện công việc dựa trên hành vi đóng góp Giá trị & Đạo đức

Bài 8: Biết cách đo lường

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn