Quản lý nhân sự cho doanh nghiệp SME và Startup

Khoá học quản lý nhân sự cho doanh nghiệp SME và Startup mang đến bộ cẩm nang quản lý nhân sự hiệu quả dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp.

(0)

Quản lý nhân sự cho doanh nghiệp SME và Startup - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Hiện nay, Việt Nam đang có khoảng 700.000 doanh nghiệp SME, chiếm 97,5% tổng số DN đang hoạt động, đóng góp khoảng 40% GDP mỗi năm và thu hút 51% số lực lượng lao động trên cả nước. Bên cạnh đó là khoảng 1.500 doanh nghiệp Startup. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động cũng có hàng chục nghìn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh sản xuất. Trong bối cảnh cảnh tranh khốc liệt hiện nay, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, giúp các doanh nghiệp trụ vững và vươn lên hội nhập. 

Khoá học “Quản lý nhân sự cho doanh nghiệp SME và Startup” sẽ mang đến bộ cẩm nang quản lý nhân sự hiệu quả dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Không những vậy, họ còn xác định được chân dung của một chủ doanh nghiệp và các quy tắc bất biến trong doanh nghiệp SME và Startup. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp SME và các Startup 
  • Giám đốc ban Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự, chuyên viên nhân sự trong các doanh nghiệp
  • Những cá nhân đang có khát vọng khởi nghiệp thành công. 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  •  Hiểu được chân dung của một CEO chuyên nghiệp và các phẩm chất chuyên nghiệp cần có
  • Có thê xây dựng lộ trình công danh 
  • Biết thiết lập và duy trì các mục tiêu một cách rõ ràng 
  • Hiểu biết thấu đáo thị trường và xây dựng hệ thống kế hoạch tăng trưởng hiệu quả
  • Thu hút và giữ chân những người tài giỏi nhất
  •  Nắm được các kỹ năng trong quản lý con người: thiết kế và tổ chức, tuyển dụng và đào tạo, xây dựng chế độ lương thưởng. 

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu chung về chương trình 1

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về khóa học

Chương 1: CHÂN DUNG MỘT CEO 4

Bài 1: Chân dung một CEO chuyên nghiệp
Bài 2: Các phẩm chất của CEO chuyên nghiệp
Bài 3: Vai trò và Chức năng
Bài 4: Lộ trình công danh

Chương 2: CÁC QUY TẮC BẤT BIẾN ĐỂ XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP NHỎ 6

Bài 5: Thiết lập và duy trì các mục đích rõ ràng
Bài 6: Hiểu biết thấu đáo thị trường
Bài 7: Xây dựng hệ thống kế hoạch tăng trưởng hiệu quả
Bài 8: Phát triển quy trình hướng đến khách hàng
Bài 9: Tận dụng sức mạnh công nghệ
Bài 10: Thu hút và giữ chân người tài nhất

Chương 3: CẨM NANG QUẢN LÝ NHÂN SỰ 3

Bài 11: Thiết kế tổ chức
Bài 12: Tuyển dụng và đào tạo
Bài 13: Xây dựng chế độ đãi ngộ

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn