Phương pháp trả lương 3P

Khóa học Phương pháp trả lương 3P sẽ giúp các học viên tiếp cận những khái niệm, công cụ và các bước cần thiết trong việc xây dựng hệ thống trả lương theo 3P.

(0)

Phương pháp trả lương 3P - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Sự bất công luôn tồn tại ở đâu đó trong cuộc sống hằng ngày. Đối với công việc, bất công thường tồn tại nhiều nhất trong chế độ lương, thưởng tại các doanh nghiệp. Và chỉ những người phải chịu bất công mới nhận thức được sự trầm trọng của nó. Đôi khi sự bất công đã vô tình giết chết sự sáng tạo và nhiệt huyết công việc của nhân sự, dẫn đến tiêu cực trong doanh nghiệp.

Hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động, trả lương 3P được coi là phương pháp tối ưu nhất cho các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Ưu thế của phương pháp này là dung hòa được nhu cầu thiết yếu của người lao động và lợi ích của người sử dụng lao động để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thịnh vượng.

3P bao gồm:

 • Pay for Position – Trả lương theo vị trí.
 • Pay for Person – Trả lương theo cá nhân.
 • Pay for Performance – Trả lương theo kết quả công việc.

Với các chuyên đề được thiết kế mang tính ứng dụng cao nhất, chuyên gia Phạm Văn Chính trong khóa học “Phương pháp trả lương 3P” sẽ giúp các học viên tiếp cận những khái niệm, công cụ và các bước cần thiết trong việc xây dựng hệ thống trả lương theo 3P. Đây cũng sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn phát triển sự nghiệp và muốn theo đuổi đến đỉnh vinh quang của ngành nhân sự.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Giám đốc/Trưởng/Phó phòng Nhân sự/ P.Tổ Chức, Phòng kế toán
 • Quản lý phòng Hành chánh - Nhân sự
 • Chuyên viên đang làm công tác C&B
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kiến thức quan trọng này.

Mục tiêu chương trình

 • Có được cái nhìn tổng quan về phương pháp trả lương 3P
 • Hiểu rõ vai trò thiết lập hệ thống lương, thưởng tại doanh nghiệp
 • Linh động điều chỉnh lương 3P để áp dụng phù hợp thực tế mỗi doanh nghiệp
 • Các kiến thức thực hành về:
  • Đánh giá vị trí công việc
  • Xác định hệ thống cấp bậc trong doanh nghiệp
 • Hiểu rõ mối liên kết đánh giá vị trí công việc & trả lương
 • Biết được lộ trình công danh của một cá nhân
 • Biết xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng vị trí.

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về khóa học

Bài 1: Đánh giá vị trị công việc là gì?

Bài 2: Xác định hệ thống cấp bậc trong doanh nghiệp

Bài 3: Đánh giá công việc bằng cách nào

Bài 4: Mối liên kết giữa đánh giá công việc và trả lương

Bài 5: Vị trí và con người

Bài 6: Lộ trình công danh cho con người

Bài 7: Năng lực là gì?

Bài 8: Mối quan hệ và ứng dụng của các loại năng lực khác nhau

Bài 9: Mô hình năng lực cho vị trí cấp bậc

Bai 10: Các ứng dụng năng lực vào lương/thưởng và quản lý kết quả công việc

Bài 11: Thỏa thuận kết quả công việc

Bài 12:Sự khác biệt giữa quản lý kết quả công việc và đánh giá thực hiện công việc

Bài 13: Các chương trình thưởng ngắn hạn

Bài 14: Các chương trình thưởng dài hạn

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn