1501 cách khen thưởng nhân viên

Khoá học 1501 cách khen thưởng nhân viên giúp các nhà lãnh đạo, quản lý năm bắt được cách thức khen thưởng nhân viên một cách hiệu quả.

(0)

1501 cách khen thưởng nhân viên - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Đối với mỗi doanh nghiệp, khả năng làm việc cũng như tinh thần của nhân viên có vai trò hết sức quan trọng với sự phát triển sống còn của doanh nghiệp đó. Ngoài chế độ lương, khen thưởng là việc làm mang ý nghĩa chiến lược có lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Khen thưởng cũng là một hình thức tri ân, tôn vinh những thành tích mà nhân viên đạt được, đồng thời tạo động lực để nhân viên có những đóng góp nhiều hơn, tốt hơn cho doanh nghiệp. 

Khen thưởng như thế nào để vừa phù hợp với doanh nghiệp vừa có thể khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên, là một mối quan tâm lớn với các nhà quản lý. Để khen thưởng một cách có hiệu quả, các chủ doanh nghiệp cần có những kỹ năng, cách thức khen thưởng phù hợp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các nhà quản lý tương lai
  • Các nhân sự chủ chốt
  • Cá nhân mong muốn thành công từ các kỹ năng quản lý. 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu rõ vai trò của khen thưởng nhân viên đối với doanh nghiệp.
  • Nắm được các cách khen thưởng nhân viên hiệu quả.

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình 1

Giới thiệu tổng quan về khóa học

Chương 1: CÁC XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4

Bài 1: Chuyển hóa từ sự gắn kết sang sự trải nghiệm của nhân viên
Bài 2: Chạy đua số hóa công tác nhân sự
Bài 3: Quản trị nguồn nhân lực dựa vào các chỉ số phân tích
Bài 4: Sự ra đời của nhân viên không truyền thống

Chương 2: CÁC XU HƯỚNG QUAN TRỌNG CỦA KHEN THƯỞNG 6

Bài 5: PEER-PEER RECOGNITION
Bài 6: Cho nhân viên trải nghiệm
Bài 7: Lịch làm việc linh hoạt
Bài 8: Sự ghi nhận công khai
Bài 9: Sự ghi nhận thâm niên công tác
Bài 10: Quà cho ngày đầu tiên

Chương 3: TỐI ĐA HÓA VIỆC KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN 4

Bài 11: Ghi nhận hàng ngày
Bài 12: Ghi nhận và thưởng nhóm
Bài 13: Thưởng cho thành tích cụ thể
Bài 14: Chăm lo phát triển nghề nghiệp

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn