Chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp

Khóa học chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp giúp học viên có các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong nghề nhân sự.

(0)

Chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày nay, dù công nghệ có phát triển vượt bậc đến đâu vẫn không thể thay thế hoàn toàn được vai trò của con người. Thị trường làm việc biến động liên tục, yếu tố con người được coi là trung tâm, là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Chính vì vậy, những công việc liên quan đến nhân sự đều quan trọng và đòi hỏi người thực hiện quản lý, phụ trách phải có kiến thức, kỹ năng thật sự chuyên sâu.

Làm nhân sự cũng giống như tham gia một môn nghệ thuật, yêu cầu phải thực hiện nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau với tính linh hoạt, khéo léo từ người thực hiện. Một khi các công việc liên quan đến nhân sự không được đảm bảo thì các doanh nghiệp sẽ chịu tổn thất rất lớn trước thực trạng kinh doanh đầy thách thức như hiện nay.

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề trên, Khóa học: “Chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp” bằng những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực hành theo hướng hiện đại và có hệ thống, chương trình sẽ giúp học viên có được những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực của mình.

Đối tượng tham gia

  • Trưởng, phó phòng nhân sự tại các doanh nghiệp.
  • Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác có liên quan đến lĩnh vực nhân sự
  • Các cán bộ được đề bạt lên làm trưởng, phó phòng nhân sự
  • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự
  • Các cá nhân đang có nhu cầu chuyển đổi công việc làm nhân sự.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Có những kiến thức cốt lõi của một chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp
  • Có các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong nghề nhân sự
  • Nắm rõ các kỹ năng then chốt của một người làm nhân sự (giao tiếp, thương lượng, phỏng vấn, lãnh đạo, đào tạo…)
  • Xác định vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của một người quản lý nhân sự trong việc phát triển nguồn nhân lực của công ty (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá công việc, lương thưởng…)
  • Cung cấp bộ thước đo thành công – công cụ của người làm nhân sự

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhận diện chân dung Chuyên viên nhân sự

Bài 2: Nhiệm vụ, Chế độ & Phúc lợi của Chuyên viên nhân sự

Bài 3: Nhận diện 2 nhiệm vụ quản lý của Chuyên viên nhân sự

Bài 4: Nhận diện và Phân tích 2 chức năng cốt lõi của Chuyên viên nhân sự (Phần 1)

Bài 5: Nhận diện và Phân tích 2 chức năng cốt lõi của Chuyên viên nhân sự (Phần 2)

Bài 6: Các bộ phận cấu thành phòng nhân sự

Bài 7: Mối quan hệ của Chuyên viên Nhân sự với phòng ban khác

Bài 8: Chuyên viên nhân sự chuyên trách đào tạo & phát triển nguồn nhân lực

Bài 9: Phương pháp & Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

Bài 10: Xây dựng & phát triển nguồn nhân lực kế thừa

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn