Tổ chức bộ phận nhân sự

Khóa học online tổ chức bộ phận nhân sự nắm được quy trình xây dựng tổ chức bộ phận nhân sự, xây dựng được cơ cấu tổ chức theo nhiều hình thức.

(0)

Tổ chức bộ phận nhân sự - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Tổ chức Bộ phận Nhân sự là công tác nhận dạng, lựa chọn, thành lập nên các bộ phận trong tổ chức, bao gồm các khâu và các cấp (tức là quan hệ hàng dọc) để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận đó. Tổ chức Bộ phận Nhân sự là một nghiệp vụ quan trọng, giúp nhà quản trị xác định mục tiêu, chiến lược, tổ chức, điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đề ra.

Nếu bạn đang phân vân chưa hiểu rõ những nội dung cần thực hiện trong tổ chức bộ phận Nhân sự thì khóa học này sẽ giải quyết triệt để các vấn đề đó, giúp bạn thực hiện tốt nhất vai trò của mình. 

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp/ Trưởng phó các phòng ban trong doanh nghiệp.
  • Trưởng phó bộ phận Nhân sự.
  • Các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực Nhân sự nói chung và hoạt động tổ chức bộ phận nhân sự nói riêng. 

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ:

  • Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động tổ chức bộ phận Nhân sự trong công ty.
  • Nắm được quy trình xây dựng tổ chức bộ phận nhân sự
  • Xây dựng được cơ cấu tổ chức theo nhiều hình thức 

Nội dung chương trình

Bài 1: Tổng Quan Về Tổ Chức Bộ Máy Nhân Sự

Bài 2: Quy Trình Xây Dựng Bộ Máy Nhân Sự

Bài 3: Phân Tích Thông Tin Để Hoạch Định Chiến Lược

Bài 4: Nghiên Cứu Mong Muốn Của Lãnh Đạo

Bài 5: Hoạch Định Mục Tiêu

Bài 6: Hoạch Định Bộ Máy

Bài 7: Xây Dựng Bộ Máy Tổ Chức

Bài 8: Tổ Chức Và Bố Trí Công Việc Cho Nhân Sự

Bài 9: 5 Bước Bố Trí Công Việc Cho Nhân Sự

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn