Đào tạo và đánh giá nhân viên

Khóa học online đào tạo và đánh giá nhân viên đem đến cho các nhà quản trị, nhà quản lý hệ thống kiến thức bài bản, khoa học, đồng thời cung cấp những kĩ năng, công cụ, phương pháp cần thiết trong việc phát triển năng lực và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên.

(0)

Đào tạo và đánh giá nhân viên - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Đào tạo và đánh giá nhân sự được xem như một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp, giải quyết các nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng, thích nghi với sự thay đổi. 

Tiến trình đào tạo và đánh giá nhân sự là tiến trình liên tục không bao giờ dứt. Để công tác đào tạo đánh giá có hiệu quả, các nhà lãnh đạo/quản lý cần: Xác định rõ nhu cầu đào tạo, ấn định mục tiêu và kế hoạch cụ thể, lựa chọn các phương pháp, công cụ thích hợp để đào tạo, thực hiện và đánh giá kết quả.

Khóa học “Đào Tạo Và Đánh Giá Nhân Sự” với mong muốn đem đến cho các nhà quản trị, nhà quản lý hệ thống kiến thức bài bản, khoa học, đồng thời cung cấp những kĩ năng, công cụ, phương pháp cần thiết trong việc phát triển năng lực và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo, các cấp quản lý doanh nghiệp;
  • Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận;
  • Những người quan tâm và mong muốn phát triển kỹ năng đào tạo và đánh giá nhân sự.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể

  • Có khả năng đào tạo và phát triển nhân sự mới
  • Tạo ấn tượng ban đầu tích cực đối với nhân viên
  • Có khả năng kèm cặp nhân sự còn yếu
  • Đánh giá kết quả công việc thông qua giao việc và kèm cặp
  • Có khả năng chọn lọc nhân sự thông qua đào tạo bồi dưỡng

 

Nội dung chương trình

Bài 1: Mục Tiêu Của Việc Đào Tạo Nhân Sự

Bài 2: Đào Tạo Là Gì?

Bài 3: Các Công Đoạn Khác Nhau Của Đào Tạo

Bài 4: Một Số Giải Pháp Để Lãnh Đạo Và Nhân Viên Cùng Thực Hiện Đào Tạo

Bài 5: Quy Trình Đào Tạo Nhân Viên

Bài 6: Khi Nào Cần Đào Tạo Nhân Viên

Bài 7: 5 Bước Đào Tạo Nhân Viên

Bài 8: Thiết Kế Đào Tạo

Bài 9: Đánh Giá Sau Đào Tạo

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn