Công cụ xây dựng đội ngũ kế thừa

Khoá học công cụ xây dựng đội ngũ kế thừa giúp bạn có những kỹ năng và nguyên tắc trong việc thiết kế, thực hiện chiến lược quản lý nhân viên kế thừa tài năng.

(0)

Công cụ xây dựng đội ngũ kế thừa - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một doanh nghiệp có thể trường tồn vững mạnh chỉ khi hệ thống tổ chức chặt chẽ bài bản và có những chính sách cụ thể về phát triển nhân viên tài năng, nuôi dưỡng và xây dựng đội ngũ kế thừa. Đây là vấn đề làm đau đầu nhiều CEO không chỉ tại Việt Nam mà trên cả thế giới. 

Liệu công ty của bạn đã có những chính sách và tập quán về quản lý nhân viên tài năng và xây dựng đội ngũ kế thừa? Thông qua sự khám phá sâu về các thách thức và độ phức tạp của thị trường lao động, khóa học “Công cụ xây dựng đội ngũ kế thừa” sẽ giúp bạn có những kỹ năng và nguyên tắc trong việc thiết kế, thực hiện chiến lược quản lý nhân viên tài năng và hoạch định đội ngũ nhân viên kế thừa. Khóa học này cũng sẽ cung cấp những kỹ thuật và công cụ thiết thực nhằm xây dựng các hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, giữ nhân viên tài năng, xây dựng năng lực lãnh đạo để doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch HDQT, Ban Tổng giám đốc, trợ lý bạn Tổng giám đốc. Giám đốc các ban trong doanh nghiệp.
  • Bộ phận Nhân sự, bộ phận đào tạo nội bộ trong các doanh nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Nắm được các công cụ để đánh giá năng lực và sự thành thạo của nhân viên
  • Đánh giá được các quy trình quản lý: Lập kế hoạch & lập ngân sách, Tổ chức & bố trí nhân sự, Đánh giá hiệu quả công việc& giám sát, …
  • Xác định được nguồn nhân tài và các chính sách cần giữ.
  • Biết cách hoạch định xây dựng đội ngũ kế thừa cho các thế hệ thứ nhất, thứ 2…
  • Biết cách tổ chức thực hiện các kế hoạch trên. 

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Tổng quan về khóa học 1

Bài giới thiệu: Tổng quan về khóa học

Chương 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÊN NGOÀI 3

Bài 1: Đánh giá môi trường vĩ mô
Bài 2: Đánh giá ngành, khu vực địa phương
Bài 3: Đánh giá thị trường

Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÊN TRONG 3

Bài 4: Đánh giá năng lực, sự thành thạo
Bài 5: Đánh giá các quy trình quản lý
Bài 6: Đánh giá 7 chức năng nhân sự

Chương 3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ OTVR 9

Bài 7: Đánh giá năng lực thế hệ thứ nhất
Bài 8: Bố trí ma trận cho thế hệ thứ 1
Bài 9: Đánh giá năng lực thế hệ thứ 2
Bài 10: Bố trí ma trận cho thế hệ thứ 2
Bài 11: Xây dựng kế hoạch kế thừa cho thế hệ 1
Bài 12: Xây dựng kế hoạch kế thừa cho thế hệ 2
Bài 13: Xác định ngân hàng nhân tài
Bài 14: Xác định danh sách nhân tài cần giữ
Bài 15: Vai trò và trách nhiệm của các bên

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn