Nghệ thuật quản lý con người

Khóa học nghệ thuật quản lý con người được xây dựng và tổ chức sẽ giúp các doanh chủ tìm ra bí quyết quản lý con người, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

(0)

Nghệ thuật quản lý con người - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

“Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi với người khác chính là biết cách dùng người” - Peter Ferdinand Drucker.

Quản lý con người được xem là một nghệ thuật và người làm công tác này cũng chính là những nghệ sĩ tài ba. Quản lý con người là cách vừa điều hòa vừa kiểm soát, đảm bảo sự hài hòa và chấp thuận được giữa các lợi ích, nguyện vọng giữa doanh nghiệp và nhân sự. Đồng thời nó cũng phải giúp cho sự phát triển trong năng lực cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Không dễ dàng gì để trở thành nhà lãnh đạo có thể làm tốt vai trò này. Khóa học “Nghệ thuật quản lý con người” được xây dựng và tổ chức sẽ giúp các doanh chủ tìm ra bí quyết quản lý con người, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao nghệ thuật quản lý con người

Mục tiêu chương trình

  • Học viên hiểu được vai trò của quản lý con người trong phát triển doanh nghiệp
  • Nắm được những nghệ thuật quản lý con người
  • Áp dụng thành công các bí quyết, phương pháp quản lý con người vào doanh nghiệp mình

Nội dung chương trình

CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ CÁ NHÂN 4

Bài 1: Người có tính cách D
Bài 2: Người có tính cách i
Bài 3: Người có tính cách S
Bài 4: Người có tính cách C

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ ĐỘI 4

Bài 5: Các giai đoạn phát triển của một đội
Bài 6: Một đội hiệu quả
Bài 7: Quản lý sự mong đợi
Bài 8: Các trách nhiệm của một lãnh đạo hiệu quả

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn