Công cụ đo lường - Chỉ số gắn bó của nhân viên

Khóa học Công cụ đo lường – Chỉ số gắn bó của nhân viên đưa ra giải pháp giúp nhân viên gắn bó với công ty và cách đánh giá sự gắn bó của nhân viên với công việc.

(0)

Công cụ đo lường - Chỉ số gắn bó của nhân viên - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty. Các sáng kiến, phản hồi và lòng nhiệt tình với công việc là những gì họ có thể làm để giúp doanh nghiệp phát triển và thành công. 

Các chủ doanh nghiệp luôn muốn các nhân viên, đặc biệt là nhân việc thạo việc gắn bó với công ty. Khi đó, guồng quay hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp mới được trơn tru, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm được chi phí tuyển dụng, đào tạo, và rất nhiều hao tổn liên quan khác khi phải thay người.

Vậy làm thế nào để nhân viên gắn bó với công ty và cách đánh giá sự gắn bó của nhân viên với công ty như thế nào? Khóa học “Công cụ đo lường – Chỉ số gắn bó của nhân viên” được xây dựng sẽ giải đáp các câu hỏi này cho học viên.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự đang muốn tìm giải pháp tăng cường sự gắn bó của nhân viên với công ty.
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác quản lý nhân sự, muốn giữ chân nhân viên lâu dài hơn. 

Mục tiêu chương trình

  • Sau khóa học, học viên nắm được vai trò của sự gắn bó giữa nhân viên với công ty
  • Nắm được các phương pháp thúc đẩy sự gắn bó, bao gồm các hoạt động giao tiếp, các chương trình lương thưởng, các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động phát triển lãnh đạo. 
  • Các cách đo lường sự gắn bó của nhân viên
  • Học viên áp dụng thành công và hiệu quả tại doanh nghiệp của mình.

Nội dung chương trình

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ GẮN BÓ 2

Bài 1: Các dạng khảo sát nhân viên phổ biến
Bài 2: Ma trận nhân viên

CHƯƠNG 2: CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY SỰ GẮN BÓ 4

Bài 3: Các hoạt động giao tiếp
Bài 4: Các chương trình lương thưởng
Bài 5: Các hoạt động xây dựng VHDN
Bài 6: Các hoạt động phát triển lãnh đạo

CHƯƠNG 3: ĐO BẰNG CÁCH NÀO 2

Bài 7: Các hạn mức đo lường/Thiết kế câu hỏi & Cách thực hiện
Bài 8: Sử dụng kết quả khảo sát & Kế hoạch hành động

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn