Cẩm nang xây dựng KPI trong Doanh nghiệp

Khóa học Cẩm nang xây dựng KPI trong doanh nghiệp sẽ mang đến cho bạn áp dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự.

(0)

Cẩm nang xây dựng KPI trong Doanh nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của CEO là làm sao có thể đo được sự đóng góp của nguồn nhân lực vào tổng thể sự phát triển của doanh nghiệp?

Key Performance Indicator (KPI) là một công cụ quản lý giúp doanh nghiệp khảo sát, phân tích, đo lường khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra của một công việc, một dự án của năng lực nhân sự hay một quy trình cụ thể trong kinh doanh.

Áp dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự sẽ giúp bạn chọn lọc ra những nhân viên ưu tú của doanh nghiệp, loại thải những nhân viên trì trệ làm ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng công việc của tập thể. Từ đó, bạn có thể xây dựng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ cho công ty.

Khóa học "Cẩm nang xây dựng KPI trong doanh nghiệp" sẽ mang đến những giá trị hữu ích cho bạn. 

đối tượng tham gia

  • Những nhà lãnh đạo, quản lý kỳ cựu đang thiết lập, dẫn dắt, và quản lý các chương trình, hệ thống quản trị và/hoặc đo lường kết quả công việc;
  • Những cá nhân, đội nhóm đang chịu trách nhiệm về quản trị/đo lường kết quả công việc;
  • Chuyên viên phụ trách hoạch định, xây dựng và cải tiến các bảng chỉ số, thẻ điểm KPIs, quy trình kinh doanh, quản trị chương trình và dự án, quản trị danh mục, hoặc các hệ thống đo lường khác.

mục tiêu chương trình

  • Hiểu được KPIs, quá trình xây dựng KPIs và áp dụng linh hoạt vào doanh nghiệp mình.
  • Trang bị các kỹ năng về giao việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên: xác lập quy trình đánh giá hiệu quả công việc, kỹ năng và công cụ xác lập mục tiêu cho từng phòng ban, cá nhân...
  • Kỹ năng trao đổi với nhân viên nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
  • Kỹ năng xây dựng quy chế quản lý việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nội dung chương trình

Chương 1: KPI ĐẾN TỪ ĐÂU 8

Bài 2: Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Công Việc
Bài 3: KPI Đến Từ Đâu
Bài 4: Lợi Ích Của Việc Thiết Lập Và Đánh Giá KPI
Bài 5: KPI Cho Cấp Quản Lý Bộ Phận Bán Hàng Và Phát Triển Kinh Doanh
Bài 6: KPI Cho Cấp Quản Lý Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
Bài 7: KPI Dành Cho Quản Lý Sản Xuất
Bài 8: KPI Cho Trưởng Bộ Phận Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Bài 1: Định nghĩa KPI/KRA Và Sự Khác Biệt

Chương 2: BỘ KPI GỢI Ý 4

Bài 9: KPI Cho Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán
Bài 10: KPI Đo Kỹ Năng Lãnh Đạo
Bài 11: KPI ĐO Kỹ Năng Giao Tiếp
Bài 12: KPI Đo Hiệu Suất Công Việc Và Năng Suất

Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN KPI TRONG DOANH NGHIỆP 1

Bài 13: Hướng Dẫn Thực Hiện

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn