Quản lý nhân sự theo mô hình Respect

Khóa học quản lý nhân sự theo mô hình Respect sẽ đem đến những giải pháp giúp các doanh nghiệp gặt hái được thành quả lớn hơn từ sự đóng góp và nỗ lực của mình.

(0)

Quản lý nhân sự theo mô hình Respect - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một trong những lý do nhân tài rời bỏ bạn đó chính là sự tôn trọng của bạn đối với họ.

Theo nghiên cứu của TS Paul L. Marciano - Chuyên gia hàng đầu tại Mỹ về các chương trình gắn kết và giữ chân nhân viên cho rằng “Một người sẽ cống hiến cho công việc nhiều nhất khi anh ta tôn trọng công việc, tôn trọng tổ chức, tôn trọng đồng nghiệp của anh ta và cảm thấy mình được tôn trọng lại. Và ngược lại khi họ cảm thấy mình không được tổ chức tôn trọng không được đồng nghiệp tôn trọng, họ sẽ không còn muốn gắn kết với công việc nữa.”

7 yếu tố làm nên sự tôn trọng được chia sẻ trong bài giảng sau đây chính là những giải pháp không ngờ tới, giúp các doanh nghiệp gặt hái được thành quả lớn hơn từ sự đóng góp và nỗ lực của đội ngũ nhân viên của mình. 

Đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban / bộ phận trong doanh nghiệp
  • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân 
  • Nhân sự tại các doanh nghiệp có mong muốn và có nhu cầu tìm hiểu về các phương thức quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

  • Cung cấp những chiến lược gắn kết nhân sự trong doanh nghiệp
  • Hiểu rõ và nắm vững 7 động lực của mô hình Respect ứng dụng trong doanh nghiệp 
  • Nắm bắt được những khuynh hướng của lực lượng lao động toàn cầu
  • Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài.

Nội dung chương trình

Giới thiệu 1

Tổng quan về khóa học

Chương 1: 07 ĐỘNG LỰC CỦA MÔ HÌNH RESPECT 7

Bài 1: Sự công nhận
Bài 2: Sự trao quyền
Bài 3: Sự phản hồi hỗ trợ
Bài 4: Quan hệ hợp tác
Bài 5: Sự mong đợi
Bài 6: Sự chu đáo
Bài 7: Sự tin tưởng

Chương 2: 06 CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT 6

Bài 8: Chiến lược 1 - Một định hướng rõ ràng và hấp dẫn
Bài 9: Chiến lược 2 - Giao tiếp cởi mở và chân thành
Bài 10: Chiến lược 3 - Gắn kết nhân viên và khuyến khích cải tiến
Bài 11: Chiến lược 4 - Tăng sự chủ động và tính linh hoạt của nhân viên
Bài 12: Chiến lược 5 - Tập trung vào phát triển sự nghiệp của nhân viên
Bài 13: Chiến lược 6 - Ghi nhận và lương thưởng cho người làm việc hiệu quả cao

Chương 3: 05 KHUYNH HƯỚNG CỦA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TOÀN CẦU 1

Bài 14: Khuynh hướng

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn