Đào tạo và phát triển nhân viên

Khóa học đào tạo và Phát triển Nhân viên sẽ giúp bạn xây dựng được lộ trình đào tạo nhân sự phù hợp với doanh nghiệp.

(0)

Đào tạo và phát triển nhân viên - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trước sự thay đổi lớn của môi kinh doanh toàn cầu, đào tạo và phát triển nhân viên là một trong những biện pháp tích cực tăng khả năng thích ứng và cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hoạt động này cung cấp nguồn vốn nhân sự chất lượng cao, đây được coi là một vũ khí chiến lược của tổ chức.

Đào tạo và phát triển nhân viên sẽ góp phần thực hiện tốt chiến lược chung về nhân sự của một doanh nghiệp. Một số nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của những nhân viên mới được đào tạo ngang bằng với những nhân viên có kinh nghiệm. Đồng thời Đào tạo tạo ra một nguồn năng lực hiện tại và tương lai cho tổ chức. Ngày càng có nhiều bằng chứng kinh tế chứng tỏ rằng việc đầu tư cho Đào tạo gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững cho tổ chức.

Khóa học “Đào tạo và Phát triển Nhân sự” sẽ giúp bạn xây dựng được lộ trình đào tạo nhân sự phù hợp với doanh nghiệp. 

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo công ty, trưởng nhóm các phòng ban trong công ty (Marketing, Nhân sự, Kinh doanh, Sản xuất...)
  • Các cá nhân đang phụ trách mảng đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu được tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân viên 
  • Nắm được các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp 
  • Nắm được các quy trình và mô hình đào tạo nhân viên 
  • Các bước thực hiện trong quá trình đào tạo nhân viên 

Nội dung chương trình

Chương 1: CÁC DẠNG ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP 5

Bài 1: Đào Tạo Định Hướng Để Hội Nhập
Bài 2: Đào Tạo Thông Qua Công Việc
Bài 3: Đào Tạo Bắt Buộc
Bài 4: Huấn Luyện & Kèm Cặp
Bài 5: Đào Tạo Lấy Chứng Chỉ

Chương 2: QUI TRÌNH ĐÀO TẠO 3 BƯỚC 3

Bài 6: Đánh Giá Nhu Cầu Đào Tạo
Bài 7: Thấm Thấu Kiến Thức
Bài 8: Ứng Dụng (Apply)

Chương 3: MÔ HÌNH HỌC 10:20:70 3

Bài 9: Trải Nghiệm Học 10%
Bài 10: Trải nghiệm Học 20%
Bài 11: Trải Nghiệm Học 70%

Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1

Bài 12: Vai trò của sếp trực tiếp và bộ phận nhân sự

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn