Tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sự

Khóa học tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sự giúp người lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp biết cách bố trí nhân lực làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa.

(0)

Tổng quan và ứng dụng DiSC trong quản lý nhân sự - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

DISC là công cụ tự nhận diện tính cách của mỗi người cũng như của đối phương để có cách giao tiếp phù hợp nhất. Công cụ này giúp người lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp biết cách bố trí nhân lực làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản lý xung đột, tuyển dụng nhân sự phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, đào tạo và huấn luyện nhân sự hợp lý.

Tuy nhiên, để ứng dụng trong vận hành doanh nghiệp, các nhà quản lý cần tìm hiểu sâu về công cụ này. 

Đối tượng tham gia

  • Trưởng, phó phòng nhân sự tại các doanh nghiệp.
  • Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác có liên quan đến lĩnh vực nhân sự
  • Các cán bộ được đề bạt lên làm trưởng, phó phòng nhân sự
  • Các cá nhân đang có nhu cầu chuyển đổi công việc làm nhân sự.

Mục tiêu chương trình

  • Cung cấp kiến thức về ứng dụng DiSC.
  • Hiểu rõ ứng dụng DiSC.
  • Ứng dụng thành thạo công cụ DiSC vào công tác quản lý nhân sự.

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình 1

Giới thiệu tổng quan về khóa học

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DiSC 6

Bài 1: DiSC là gì?
Bài 2: Lợi ích của việc thực hiện đánh giá DiSC
Bài 3: Tìm hiểu dạng người "D"
Bài 4: Tìm hiểu dạng người "i"
Bài 5: Tìm hiểu về dạng người "S"
Bài 6: Tìm hiểu về dạng người "C"

Chương 2: ỨNG DỤNG DiSC 6

Bài 7: Thiết lập hành vi vai trò chuẩn để tuyển dụng và bổ dụng
Bài 8: Ứng dụng trong giao tiếp
Bài 9: Ứng dụng trong quan hệ giữa người và người
Bài 10: Ứng dụng trong bán hàng
Bài 11: Ứng dụng trong xây dựng đội nhóm
Bài 12: Ứng dụng trong quản lý

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn