Xây dựng chiến lược nhân sự tinh gọn

Khoá học xây dựng chiến lược nhân sự tinh gọn giúp học viên nắm được các loại chiến lược nhân sự, quy trình hoạch định chiến lược nhân sự, thiết lập được bản đồ nhân sự.

(0)

Xây dựng chiến lược nhân sự tinh gọn - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Nếu xem nhân sự là một tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp thì tài sản đó phải được đầu tư và tăng giá trị. Bởi vậy, chiến lược nhân sự cũng là một phần không thể thiếu được trong Chiến lược công ty. Muốn nhân sự phát huy tối đa năng lực, làm việc hiệu quả cũng như gắn bó, đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển công ty, việc xây dựng chiến lược nhân sự tinh gọn là điều rất cần thiết. 

Tuy nhiên, quy trình xây dựng chiến lược nhân sự ra sao, làm thế nào để đạt hiệu quả tối đa,… lại là những câu hỏi lớn đối với bộ phận nhân sự. Vì vậy, chương trình “Xây dựng chiến lược nhân sự tinh gọn” nhằm giúp các doanh nghiệp được định hướng rõ ràng trong công tác quan trọng này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác tổ chức bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Học viên nắm được các loại chiến lược nhân sự, quy trình hoạch định chiến lược. 
  • Biết đánh giá các yếu tố bên trong, bên ngoài trước khi lập chiến lược nhân sự tinh gọn
  • Nắm được cách lập chiến lược hiệu quả, thiết lập bản đồ chiến lược
  • Hiểu về thiết lập Scorecard, Dashboard

Nội dung chương trình

Giới thiệu khoá học

Bài 1: Các loại chiến lược

Bài 2: Quy trình hoạch định chiến lược

Bài 3: Đánh giá yếu tố bên ngoài

Bài 4: Đánh giá yếu tố bên trong

Bài 5: Lập chiến lược

Bài 6: Thiết lập bản đồ chiến lược

Bài 7: Thiết lập Scorecard

Bài 8: Thiết lập Dashboard

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn