Lãnh đạo đội ngũ đạt kết quả tối ưu

Khóa học online lãnh đạo đội ngũ đạt kết quả tối ưu giúp bạn biết cách lãnh đạo bản thân cũng như lãnh đạo chính đội nhóm của mình cùng đạt thành công chung.

(0)

Lãnh đạo đội ngũ đạt kết quả tối ưu - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Dale Carnegie, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm, đã khẳng định: “Khoảng 15% thành công tài chính của một người đến từ kiến thức nghiệp vụ và 85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với con người - từ tính cách và khả năng dẫn dắt người khác.”

Người lãnh đạo muốn xây dựng một đội ngũ khí thế, trước tiên phải có tầm nhìn bao quát cả tập thể. Sau đó là biết cách phát huy vai trò của mỗi cá nhân đến tập thể đó. Trên tất cả, thước đo giá trị thực sự của một người lãnh đạo nằm ở hiệu quả cuối cùng.

Lãnh đạo đội ngũ đạt kết quả tối ưu” là chương trình đào tạo dành riêng cho những người thực sự cần và mong muốn bổ sung “Thuật dùng người” như vậy. Chương trình áp dụng thực tiễn giúp bạn biết cách lãnh đạo bản thân cũng như lãnh đạo chính đội nhóm của mình cùng đạt thành công chung.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo tại các doanh nghiệp: Thành viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc
  • Trưởng phó các phòng ban
  • Những người phụ trách quản lý một nhóm, một đội ngũ trong doanh nghiệp hoặc dự án.
  • Các cá nhân mong muốn nâng cao khả năng lãnh đạo

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất chương trình, người tham dự sẽ nắm được:

  • Cách để thấu hiểu đội nhóm của bạn
  • Các yếu tố phải có để đi đến thành công chung
  • Hiểu được nghệ thuật đối nhân xử thế và các phẩm chất cần thiết của một người lãnh đạo
  • Lập kế hoạch, thực hiện quy trình quản lý hiệu suất đội nhóm hiệu quả

Nội dung chương trình

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ ĐỘI NHÓM 3

Bài 1: Thế nào là một đội nhóm?
Bài 2: Nhu cầu chung của đội nhóm & các yếu tố cản trở thành công
Bài 3: Điều lệ đội nhóm

CHƯƠNG 2: 6 PHẨM CHẤT CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ 6

Bài 4: Dẫn dắt
Bài 5: Mong muốn làm lãnh đạo
Bài 6: Chân thành
Bài 7: Tự tin
Bài 8: Thông minh
Bài 9: Có kiến thức liên quan đến công việc

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH HIỆU SUẤT ĐỘI NHÓM 1

Bài 10: Quy trình 7 bước

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn