Hoạch định nguồn nhân lực

Khóa học online hoạch định nguồn nhân lực giúp các doanh nghiệp có thể xây dựng tốt kế hoạch nguồn nhân lực sao cho “đúng người, đúng lúc, đúng việc.

(0)

Hoạch định nguồn nhân lực - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Giá trị của doanh nghiệp thể hiện ở việc những nguồn lực về tài chính, về trí tuệ được điều khiển như thế nào bởi nguồn lực con người. Một doanh nghiệp không có chiến lược hoạch định nguồn nhân lực sẽ giống như một con tàu ra khơi mà chưa chuẩn bị tốt thủy thủ. Lẽ đương nhiên, chủ tàu không thể chỉ thuê toàn bộ thủy thủ trong một đêm, và cũng không thể biến một thủy thủ thành thuyền trưởng chỉ trong một tuần lễ.

Hoạch định nguồn nhân lực là việc dự báo cung cầu lao động và lên các kế hoạch, chương trình cần thiết nhằm đảm bảo doanh nghiệp, tổ chức sẽ có đủ nhân viên năng lực vào các vị trí cần thiết đúng lúc.

Nắm bắt được nhu cầu đó, khóa học “Hoạch định nguồn nhân lực” nhằm giúp các doanh nghiệp có thể xây dựng tốt kế hoạch nguồn nhân lực sao cho “đúng người, đúng lúc, đúng việc, tiết kiệm chi phí”.

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo và quản lý cấp cao trong doanh nghiệp
  • Trưởng/phó phòng, chuyên viên nhân sự trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân có nhu cầu nâng cao hiểu biết về hoạch định nguồn nhân lực

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ nắm được

  • Kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực căn bản
  • Lập chiến lược hoạch định nguồn nhân lực
  • Phương pháp đánh giá, dự báo và lập kế hoạch nhân sự
  • Bố trí nhân sự, phân công, phân nhiệm, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
  • Phương pháp đánh giá và đào tạo cho nhân viên

Nội dung chương trình

Bài 1: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực

Bài 2: Vòng đời của tổ chức và hoạt động nhân sự

Bài 3: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực (Phần 1)

Bài 4: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực (Phần 2)

Bài 5: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Bài 6: Phân tích SWOT

Bài 7: Dự báo khối lượng công việc và nguồn nhân lực

Bài 8: Xây dựng kế hoạch nhân lực đánh giá

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn