Tổ chức hoạt động bộ phận nhân sự

Khoá học tổ chức hoạt động bộ phận nhân sự giúp học viên nắm được các hoạt động chính yếu của bộ phận nhân sự như tổ chức công việc, tuyển dụng và bổ dụng,...

(0)

Tổ chức hoạt động bộ phận nhân sự - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Yếu tố con người đóng vai trò quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mọi hoạt động, quá trình phát triển của công ty đều dựa vào những ý tưởng, công sức của nhân viên. 

Trong mỗi công ty luôn cần có một bộ phận quản lý nhân sự để thực hiện sứ mệnh kết nối nguồn vốn con người với mục tiêu của doanh nghiệp. Bộ phận nhân sự cần có cơ cấu tổ chức và hoạt động khoa học, hợp lý để đảm nhiệm vai trò to lớn trong việc thúc đẩy nhân viên làm việc, gắn bó với công ty. 

Do đó, khóa học “Tổ chức & hoạt động bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp” nhằm giúp các học viên hình dung rõ những vấn đề căn bản về bộ phận này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác tổ chức bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Học viên nắm được những yêu cầu của doanh nghiệp đối với bộ phận nhân sự, trong đó, bao gồm yêu cầu từ phía nhân viên, khách hàng, các cổ đông.
  • Học viên nắm được các hoạt động chính yếu của bộ phận nhân sự như tổ chức công việc, tuyển dụng và bổ dụng, quản ký hành chính nhân sự, lương thưởng, đào tạo,…
  • Nắm được định biên và quyền hạn của bộ phận nhân sự.

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhân viên mong đợi gì ở doanh nghiệp

Bài 2: Khách hàng mong đợi gì?

Bài 3: Cổ đông mong đợi gì?

Bài 4: Hoạch định NNL

Bài 5: Tổ chức/ Thiết kế công việc

Bài 6: Tuyển dụng & Bổ dụng

Bài 7: Quản lý HCNS

Bài 8: Lương, Thưởng & Phúc Lợi

Bài 9: Đào tạo & Phát triển

Bài 10: Định biên bộ phận nhân sự

Bài 11: Ma trận quyền hạn

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn