Tuyển dụng và bổ dụng

Khóa học tuyển dụng và bổ dụng đúc kết các tri thức, kinh nghiệm từ lý thuyết và thực tiễn, giúp các nhà quản lý, nhà tuyển dụng tìm được cho mình nhân viên tốt.

(0)

Tuyển dụng và bổ dụng - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Mỗi doanh nghiệp muốn thành công đều phụ thuộc vào các nguồn lực mà doanh nghiệp đó sở hữu. Trong đó, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hàng đầu, mang tính chiến lược và cần được. Con người chính là chủ thể của mọi hoạt động, cũng chính là nhân tố tạo nên mọi thành bại của doanh nghiệp. Bởi vậy, doanh nghiệp có nguồn nhân lực càng tài năng thì càng phát triển, dẫn đầu.

Để xây dựng được đội ngũ nhân lực như vậy, khâu tuyển dụng và bổ dụng nhân sự là chiếc chìa khóa then chốt nhằm mở cửa cho doanh nghiệp chào đón các nhân tài. Những nhà quản lý cần tuyển dụng như thế nào để tìm được các nhân viên có phẩm chất, kỹ năng cần có và họ sẽ được phân bổ công việc ra sao để phát huy hết thế mạnh của bản thân?

Khóa học “Tuyển dụng và bổ dụng” đúc kết các tri thức, kinh nghiệm từ lý thuyết và thực tiễn, giúp các nhà quản lý, nhà tuyển dụng tìm được cho mình phương thức làm tốt công tác này.

đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp
  • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự

mục tiêu chương trình

  • Học viên nắm được vai trò của nguồn nhân lực, vai trò của khâu tuyển dụng và bổ dụng nhân sự.
  • Hiểu rõ những nguyên tắc cần đảm bảo khi thực hiện tuyển dụng và bổ dụng nhân sự.
  • Áp dụng hiệu quả vào công tác tuyển dụng – bổ dụng nhân sự tại doanh nghiệp mình.

Nội dung chương trình

Bài giới thiệu

Bài 1: Thực trạng các vấn đề của doanh nghiệp hiện nay

Bài 2: Những thách thức trong tuyển dụng

Bài 3: Những hậu quả khi tuyển dụng sai

Bài 4: Tuyển dụng là gì?

Bài 5: Làm thế nào là sự phù hợp trong tuyển dụng?

Bài 6: Phân tích kỹ năng cần có của nhân viên bán hàng

Bài 7: Kỹ năng phỏng vấn hành vi

Bài 8: Giai đoạn phỏng vấn hành vi

Bài 9: Cấu trúc phỏng vấn Star

Bài 10: Những lưu ý khi phỏng vấn

Bài 11: Tổng kết về tuyển dụng và bổ dung

Giảng viên

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam;

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn