CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

Khóa học chro giám đốc nhân sự chuyên nghiệp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý một bộ phận nhân sự với hiệu quả, chuyên nghiệp.

CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Khóa học "CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp" dành cho các chuyên gia nhân sự, giám đốc nhân sự và những người muốn nâng cao kỹ năng quản lý nguồn nhân lực để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc.

Khóa học sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý một bộ phận nhân sự với hiệu quả. Khóa học bao gồm những chủ đề như tổ chức bộ phận nhân sự/, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực, Đánh giá nhân sự, luật lao động...

Chương trình đào tạo “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” được thiết kế với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát triển ở một đẳng cấp mới”.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

Nội dung chương trình

STT

CHUYÊN ĐỀ/ SUBJECT

Thời lượng

Buổi

Tiết

01

Chân dung của một CHRO/ On Becoming a CHRO

-Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO;

-Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một CHRO;

-Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp.

02

08

02

Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strategy

- Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự;

- Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự;

- Hoạch định chiến lược nhân sự;

- Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự.

04

16

03

Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự;

- Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc;

- Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự;

- Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác.

02

16

04

Tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment

- Thu hút và tuyển dụng. Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng;

- Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng;

- Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng.

02

08

05

Đánh giá nhân sự / Personel Appraisl

- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự;

- Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích ;

- Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự.

02

08

06

Đào tạo và phát triển / HR Training & Development

- Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại;

- Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo;

- Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

02

08

07

Văn hoá doanh nghiệp / Corporate Culture

- Văn hoá Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp;

- Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp;

- Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp.

02

08

08

Lương và Chế độ đãi ngộ / Compensation & Remuneration System

- Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng;

- Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương;

- Cơ cấu và ngân sách tiền lương;

- Chính sách và chế độ đãi ngộ.

04

16

09

Pháp luật Lao động / Laws & Regulations on Labour

- Hiểu về pháp luật lao động;

- Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động;

- Quy định pháp luật về thôi dụng;

- Giải quyết tranh chấp lao động.

04

16

10

Chuyên đề hội thảo/Seminar

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia nhân sự hàng đầu trong nước và quốc tế.

01

04

11

Hội thảo kinh tế & Kinh Doanh/ Economy & Business Seminar

02

08

12

Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp”/ Convocation Ceremony

01

04

 

TỔNG CỘNG

28

112

Lịch khai giảng

Khóa học thời lượng ngày khai giảng ngày kết thúc thứ thời gian địa điểm học
CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp - K45 03 tháng 26/07/2024 26/10/2024 Thứ 6 - 7

Tối: 18-21h

CHRO - Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp - K46 03 tháng 29/11/2024 24/02/2024 Thứ 6 - 7

Tối: 18-21h

Giảng viên

nguyen-tat-thinh NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

pham-van-chinh PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-xuan-hai NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

kieu-thi-kim-hoan KIỂU THỊ KIM HOÀN

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-truong-minh Nguyễn Trương Minh

Chuyên gia - Giảng viên

do-hoai-nam Đỗ Hoài Nam

Chuyên gia - Giảng viên

do-tien-long Đỗ Tiến Long

Chuyên gia - Giảng viên

do-ngan-binh Đỗ Ngân Bình

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-van-my Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn