do-tien-long

Liên hệ

Đỗ Tiến Long

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia tư vấn Phát triển tổ chức

Giới thiệu

Tiến sĩ Đỗ Tiến Long là chuyên gia tư vấn Phát triển tổ chức, trong các lĩnh vực: phát triển lãnh đạo, nhân lực, chiến lược và văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, ông đã tham gia huấn luyện, tư vấn cho rất nhiều các công ty, tổng công ty, ngân hàng và các tập đoàn tư nhân và nhà nước, cũng như các cơ quan nhà nước.

Ông Long đã làm việc trong các công ty tư vấn quản lý như Guidea, Cdoc, IBG, và có 8 năm công tác tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, với vai trò là Phó chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị chiến lược. Ông Long có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Viện Công nghệ châu Á (AIT), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân lực tại CFVG (Đại học KTQD); học Nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường Đại học Northcentral (Hoa Kỳ) và lấy bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Tarlac State (Philipines).

Khóa học của giảng viên