CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

Khóa học cfo giám đốc tài chính chuyên nghiệp là một chương trình đào tạo hàng đầu cho những người đã, đang và mong muốn trở thành một giám đốc tài chính.

CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Khóa học CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp là một chương trình đào tạo hàng đầu cho những người đã, đang và mong muốn trở thành một giám đốc tài chính chuyên nghiệp. Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản lý tài chính, đầu tư.

Trong suốt khóa học, học viên sẽ được giảng dạy bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, với các chủ đề như: phân tích tài chính, đánh giá đầu tư, quản lý vốn, hệ thống đòn bẩy tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, thuế & các chính sách Thuế.

Khóa học này không chỉ giúp học viên nâng cao kiến thức chuyên môn, mà còn cung cấp các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công trong việc quản lý tài chính và kinh doanh. 

Khóa học Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức cơ bản mà một CFO chuyên nghiệp phải có: nắm được đầy đủ mọi hoạt động quản trị kế toán cho một doanh nghiệp, theo dõi thông tin bộ máy tài chính, chuyển thông tin kế toán thành “thông tin tài chính”. 

Đối tượng tham gia

  • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
  • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
  • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
  • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
  • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);

Nội dung chương trình

STT

CHUYÊN ĐỀ/ SUBJECT

Thời lượng

Buổi

Tiết

01

Chân dung CFO

- Vai trò, vị trí của giám đốc tài trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;

- Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;

- Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

02

08

02

Tổ chức tài chính doanh nghiệp

- Kế toán và tài chính;

- Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính.

01

04

03

Kế toán tài chính

- Tổ chức kế toán tài chính doanh nghiệp

- Giới thiệu chuẩn mực kế toán

02

08

04

Kế toán quản trị

- Nguyên tắc, mục đích

- Số liệu kế toán quản trị phục vụ lãnh đạo

02

08

05

Thuế và các chính sách Thuế

- Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam;

- Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Hóa đơn, chứng từ.

02

08

06

Luật tài chính

- Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp;

- Pháp luật về hợp đồng.

02

08

07

 

Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp

- Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính;

- Phân tích Dupont, mô hình tài  trợ vốn lưu động;

- Chính sách vay nợ của doanh nghiệp.

03

12

08

Giá trị thời gian của tiền

- Giá trị thời gian của tiền;

- Giá trị tương lai và giá trị hiện tại;

- Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính.

01

04

09

Quản trị dòng tiền

- Phân tích 3 dòng tiền trong doanh nghiệp

- Xác định dòng tiền ra - vào & dòng tiền dành cho 2 nhà đầu tư (FCFF)

- Quản trị dòng tiền

- Lập kế hoạch dòng tiền

02

08

10

Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)

- Dòng tiền của dự án đầu tư;

- Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư;

- Các phương pháp đánh giá và  lựa chọn dự án đầu tư;

- Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư.

02

08

11

Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp

- Phân tích hòa vốn và ý nghĩa;

- Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh;

- Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính.

02

08

12

Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần;

- Quy trình chi trả cổ tức của công ty.

02

08

13

Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

- Tổng quan về lập kế hoạch tài chính;

- Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính;

- Tình huống lập kế hoạch tài chính.

01

04

14

Chuyên đề hội thảo

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

01

04

15

Hội thảo kinh tế & kinh doanh

02

08

16

Tổng kết & Trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”

01

04

 

Tổng cộng

28

112

Lịch khai giảng

Khóa học thời lượng ngày khai giảng ngày kết thúc thứ thời gian địa điểm học
CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp - K69 03 tháng 15/05/2024 15/08/2024 Thứ 4, thứ 5

Tối: 18-21h

CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp - K70 03 tháng 28/08/2024 28/11/2024 Thứ 4, thứ 5

Tối: 18-21h

CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp - K71 03 tháng 28/12/2024 30/03/2024 Thứ 7

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-16h30

Giảng viên

nguyen-tat-thinh NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

vu-cong-ty VŨ CÔNG TY

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-van-phung Nguyễn Văn Phụng

Chuyên gia - Giảng viên

vu-van-ninh Vũ Văn Ninh

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn