5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo

Khoá học 5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo sẽ giúp bạn xây dựng được một bản kế hoạch kinh doanh bài bản, chi tiết nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

(0)

5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Để hoạt động kinh doanh đi đúng hướng và đạt được mục tiêu về lợi nhuận, doanh nghiệp cần thiết lập kế hoạch kinh doanh phù hợp, nhất là trong giai đoạn khởi sự. Một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết sẽ giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu, chiến lược, thị trường, khách hàng, các nguồn lực, đối thủ cạnh tranh,...

Đứng trước sự biến động không ngừng của thị trường, các doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, các SMEs tại Việt Nam vẫn chưa thực sự có được một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh mà thường đưa ra những kế hoạch khá sơ sài do điều kiện về các nguồn lực còn hạn chế.

Vậy làm thế nào để xây dựng được một bản kế hoạch kinh doanh bài bản, chi tiết nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện thực tế của doanh nghiệp?

Khóa học “5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo” sẽ là giải pháp hữu ích dành cho các doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
  • Trưởng/phó phòng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh, bán hàng
  • Những người yêu thích và có định hướng phát triển sự nghiệp kinh doanh, thương mại

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

  • Hiểu rõ vai trò và mục tiêu của việc lập kế hoạch kinh doanh
  • Hiểu rõ phương pháp, quy trình lập kế hoạch kinh doanh
  • Xây dựng bộ kỹ năng cần thiết để phân tích kế hoạch kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong và ngoài nước, xác định thị trường, khách hàng, dự báo nhu cầu và hoạch định mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mình…
  • Có khả năng tự lập một bản kế hoạch kinh doanh cụ thể, hoàn chỉnh: chủ động, sáng tạo phát triển các ý tưởng và đưa ra các giải pháp kinh doanh.
  • Xác định được đúng mục tiêu và đo lường được tính khả thi của các kế hoạch kinh doanh

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu Giảng viên

Bài 2: Giới thiệu khoá học 5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo

Bài 3: Tổng quan 5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo - Phần 1

Bài 4: Tổng quan 5 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo - Phần 2

Bài 5: Tầm quan trọng của việc dự báo doanh số, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh

Bài 6: Xây dựng mục tiêu, dự báo doanh số

Bài 7: Dự báo doanh số sai

Bài 8: Lập kế hoạch làm việc - Phần 1

Bài 9: Lập kế hoạch làm việc - Phần 2

Bài 10: Kỹ năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả

Bài 11: Lập kế hoạch làm việc theo ngày, tuần, tháng, năm - Phần 1

Bài 12: Lập kế hoạch làm việc theo ngày, tuần, tháng, năm - Phần 2

Bài 13: Kế hoạch hành động (Action plan)

Bài 14: Lập kế hoạch kinh doanh - Phần 1

Bài 15: Lập kế hoạch kinh doanh - Phần 2

Bài 16: Lập kế hoạch kinh doanh - Phần 3

Bài 17: Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu

Bài 18: Giải pháp kinh doanh

Bài 19: Lập kế hoạch hành động

Bài 20: Dự toán ngân sách và nguồn lực

Bài 21: Phân tích và phòng ngừa rủi ro

Bài 22: Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn