Kỹ năng kênh phân phối B2C và B2B

Khoá học kỹ năng kênh phân phối B2C và B2B cung cấp những kiến thức giúp nhận diện các Mô hình B2C (Business to Consumer) và Mô hình B2B (Business to Business).

(0)

Kỹ năng kênh phân phối B2C và B2B - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Mô hình B2C (Business to Consumer) đề cập đến giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là một trong những mô hình bán hàng phổ biến nhất và được biết đến rộng rãi trên thế giới.

Mô hình B2B (Business to Business) là mô hình kinh doanh thương mại trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Giao dịch của các công ty với nhau thường được bắt đầu từ các giao tiếp điện tử, qua các kỳ hội chợ, triển lãm & qua mối giới thiệu nguồn khách truyền thống hình thành nên.

Bán hàng kênh phấn phối của 2 mô hình kinh doanh này đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng nền tảng khác nhau vì vậy đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng chương trình Kỹ năng bán hàng kênh phân phối B2C và B2B dành cho học viên. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • CEO – chủ doanh nghiệp nhỏ – trực tiếp phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
  • Giám đốc Kinh doanh – phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
  • Giám đốc Marketing –phụ trách kênh – chiến lược tiếp cận thị trường.
  • Trưởng phòng kinh doanh.
  • Nhân viên bán hàng kênh phân phối.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành chương trình này, học viên sẽ:

  • Nắm được những kiến thức của Mô hình B2C (Business to Consumer) và Mô hình B2B (Business to Business).
  • Nắm được các loại mô hình kinh doanh B2C, B2B.
  • Phân biệt kênh phân phối B2C & B2B.
  • Nhận diện các khác biệt giữa B2C & B2B.
  • Nhận diện mô hình B2C & B2B tại Việt Nam.

Nội dung chương trình

Bài 1: Tổng quan mô hình B2C và B2B tại Việt Nam

Bài 2: Đặc điểm của kênh phân phối B2C

Bài 3: Phân biệt kênh phân phối B2B và B2C

Bài 4: Mô hình kênh phân phối B2B

Bài 5: Nhận diện sự khác biệt giữa B2B và B2C (Phần 1)

Bài 6: Nhận diện sự khác biệt giữa B2B và B2C (Phần 2)

Bài 7: Nhận diện sự khác biệt kênh phân phối B2B và B2C (Phần 1)

Bài 8: Nhận diện Mô hình B2B & B2C tại Việt Nam (Phần 2)

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn