Xây dựng bộ phận Kinh doanh

Khoá học xây dựng bộ phận Kinh doanh giúp học viên nắm được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Kinh doanh, ứng dụng hiệu quả từ lý thuyết đến thực tiễn doanh nghiệp.

(0)

Xây dựng bộ phận Kinh doanh - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bộ phận Kinh doanh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty (chào bán sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, xây dựng mối quan hệ khách hàng,…

Bởi vậy, bộ phận Kinh doanh là bộ phận nòng cốt, quyết định sự đi lên sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc xây dựng bộ phận Kinh doanh đòi hỏi sự hợp lý, khoa học ngay từ đầu để bộ phận này hoạt động hiệu quả và phát huy hết vai trò của mình.

Khóa học “Xây dựng bộ phận Kinh doanh” sẽ giúp các doanh nghiệp định hướng cách thức xây dựng mô hình bộ phận này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Đặc biệt là các lãnh đạo phòng/ban về kinh doanh/ tiếp thị

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học giúp học viên nắm được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Kinh doanh, ứng dụng hiệu quả từ lý thuyết đến thực tiễn trong doanh nghiệp:

  • Xác định rõ các nhiệm vụ, vai trò của bộ phận Kinh doanh
  • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng bộ phận Kinh doanh bài bản và quy mô
  • Vạch ra được mục tiêu – đối tượng – thị trường kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đề xuất các nguyên tắc hoạt động, làm việc, điều hành, giám sát trong bộ phận Kinh doanh hiệu quả
  • Xác định Quy trình và các chính sách của bộ phận Kinh doanh,…

Nội dung chương trình

Bài giới thiệu

Bài 1: Nhận thức chung về xây dựng cơ cấu tổ chức tại doanh nghiệp

Bài 2: Tầm quan trọng của việc xây dựng bộ phận Phòng kinh doanh

Bài 3: Quyết định và cách tạo sơ đồ tổ chức

Bài 4: 5 mô hình sơ đồ tổ chức doanh nghiệp phổ biến nhất

Bài 5: Các mô hình xây dựng tổ chức bán hàng

Bài 6: Các quy trình và chính sách cần phải có trong bộ phận phòng kinh doanh

Bài 7: KPI cho bộ phận Phòng kinh doanh

Bài 8: Xây dựng kế hoạch bán hàng đến kế hoạch hành động cho bộ phận Phòng kinh doanh

Bài 9: Hệ thống báo cáo kinh doanh

Bài 10: Ứng dụng thực tế

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn