Quản trị và phát triển kênh phân phối

Khóa học quản trị và phát triển kênh phân phối sẽ cung cấp kiến thức về quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát quá trình đưa sản phẩm từ nơi sản xuất.

(0)

Quản trị và phát triển kênh phân phối - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Kênh phân phối là tập hợp các công ty và cá nhân có tư cách tham gia vào quá trình lưu chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Xây dựng kênh phân phối sẽ mang đến những lợi ích tuyệt vời cho doanh nghiệp sản xuất như: có thể cung cấp sản phẩm liên tục tới khách hàng, tạo điều kiện cho công ty mẹ rảnh tay sản xuất, dễ dàng kiểm soát báo cáo và đánh giá sản phẩm, lợi nhuận tăng rõ rệt, tạo thương hiệu rộng rãi, tạo điều kiện cho pr và quảng cáo sản phẩm và là cơ sở của quản trị sản xuất.

Vì vậy, quản trị và phát triển kênh phân phối là một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. Đó là quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát quá trình đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hoặc sử dụng. 

đối tượng tham gia

  • Ban giám đốc điều hành doanh nghiệp
  • Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh
  • Giám đốc Marketing, Trưởng phòng marketing, chuyên viên marketing
  • Những cá nhân mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực này

mục tiêu chương trình

  • Cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan Quản trị kênh phân phối
  • Giúp học viên biết cách thiết kế kênh phân phối
  • Biết cách tổ chức, vận hành kênh phân phối
  • Phát triển kênh phân phối để đạt được hiệu quả như mong muốn

Nội dung chương trình

Bài 1: Kênh phân phối là gì

Bài 2: Dòng chảy của kênh phân phối

Bài 3: Vị trí của kênh phân phối

Bài 4: Chức năng của kênh phân phối

Bài 5: Các đặc tính của kênh phân phối

Bài 6: Mục tiêu, yêu cầu của kênh phân phối

Bài 7: Các bước tiến hành xây dựng kênh phân phối

Bài 8: Khảo sát thị trường, khảo sát ngành hàng

Bài 9: Tiến trình phân tích cơ hội

Bài 10: Xây dựng hệ thống lựa chọn mô hình kinh doanh

Bài 11: Xây dựng lộ trình bán hàng

Bài 12: Vận hành nhà phân phối

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn