Nghiên cứu và phân tích thị trường

Khoá học nghiên cứu và phân tích thị trường cung cấp cho học viên hiểu rõ vai trò của công tác nghiên cứu và phân tích thị trường marketing hiệu quả.

(0)

Nghiên cứu và phân tích thị trường - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Nghiên cứu và phân tích thị trường marketing là một nghiệp vụ vô cùng quan trọng, là công cụ kinh doanh thiết yếu trong một thị trường cạnh tranh. Càng hiểu rõ về thị trường và khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội thành công. Khi nghiên cứu và phân tích đúng hướng, doanh nghiệp sẽ hiểu được về nhóm khách hàng mục tiêu và thói quen mua sắm của họ, từ đó hình thành nên ý tưởng phát triển một sản phẩm mới và lựa chọn chiến lược để đưa sản phẩm vào từng thị trường cụ thể.

Nếu công tác nghiên cứu thị trường thu thập về những thông tin không chính xác, không phản ảnh đúng tình hình thực tế thị trường, dẫn đến những quyết định được đưa ra không sát với thực tế, hoạt động marketing sẽ không hiệu quả và lãng phí nhân vật lực.

Khóa học “Nghiên cứu và phân tích thị trường” được xây dựng sẽ là chìa khóa cho các doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn trong công tác này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp
  • Giám đốc Marketing trong doanh nghiệp
  • Trưởng phòng Marketing, Giám đốc thương hiệu, nhãn hiệu, chuyên viên về Marketing hay chuyên viên về thương hiệu và nhãn hiệu ... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về tổ chức bộ phận Marketing.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu rõ vai trò của công tác nghiên cứu và phân tích thị trường marketing
  • Nắm được cách thức nghiên cứu và phân tích thị trường marketing hiệu quả
  • Vận dụng thành công trong doanh nghiệp mình

Nội dung chương trình

Giới thiệu tổng quan về chương trình

Bài 1: Khái niệm các công cụ cần thiết marketing

Bài 2: Phỏng vấn sâu về phân tích thị trường

Bài 3: Các môn học liên quan đến phân tích thị trường

Bài 4: Các yếu tố định tính

Bài 5: Khảo sát các nhu cầu

Bài 6: Phương pháp giải cứu định lượng

Bài 7: Phân tích đối thủ cạnh tranh

Bài 8: Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)

Bài 9: Phân tích SWOT

Bài 10: Các nghiên cứu của nghiên cứu thị trường

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn