Quản trị Marketing

Khoá học quản trị Marketing sẽ giúp học viên lập và thực hiện kế hoạch, định giá, khuyến mãi và phân phối sản phẩm để thỏa mãn những mục tiêu của khách hàng.

(0)

Quản trị Marketing - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Quản trị marketing được hiểu là quá trình lập và thực hiện kế hoạch, định giá, khuyến mãi và phân phối sản phẩm, dịch vụ/ý tưởng để tạo ra sự trao đổi, thỏa mãn những mục tiêu của khách hàng và tổ chức. Đây là một hoạt động quan trọng trong doanh nghiệp tác động và ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động khác bởi marketing liên quan đến khách hàng và có thể đề nghị đưa ra những sản phẩm/dịch vụ hoặc đặc tính của sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp
  • Giám đốc Marketing trong doanh nghiệp
  • Trưởng phòng Marketing, Giám đốc thương hiệu, nhãn hiệu, chuyên viên về Marketing hay chuyên viên về thương hiệu và nhãn hiệu ... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về Marketing và quản trị Marketing thời công nghệ số 4.0.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Hiểu rõ về quản trị marketing và các hoạt động trong đó
  • Nắm được những đặc điểm của quản trị marketing 
  • Nắm được mối quan hệ giữa marketing và các hoạt động khác trong doanh nghiệp
  • Nắm được những nhiệm vụ chủ yếu của quản trị marketing
  • Nắm được tiến trình thực hiện quản trị marketing

Nội dung chương trình

Bài 1: Định nghĩa về quản trị marketing

Bài 2: Nhiệm vụ của Giám đốc Marketing

Bài 3: Phân tích nghiên cứu thị trường

Bài 4: Đặt mục tiêu

Bài 5: Cấu trúc quản trị marketing

Bài 6: Phân khúc thị trường

Bài 7: Thực hiện chiến lược marketing

Bài 8: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing

Bài 9: Kế hoạch marketing

Bài 10: Tổng kết

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn