Thương hiệu và định giá thương hiệu

Khoá học thương hiệu và định giá thương hiệu giúp doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn, xây dựng chiến lược định giá thương hiệu phù hợp với doanh nghiệp.

(0)

Thương hiệu và định giá thương hiệu - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Thương hiệu chính là tài sản vô giá, là thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Định giá thương hiệu là công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị ra kế hoạch, ước lượng tầm quan trọng của chiến lược đề ra. 

Để xây dựng và phát triển công tác định giá, doanh nghiệp phải có nhận thức đúng đắn, xây dựng chiến lược định giá thương hiệu phù hợp với doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thương hiệu và định giá thương hiệu

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu rõ về thương hiệu, vai trò của thương hiệu với doanh nghiệp
  • Nắm được các nguyên tắc và phương pháp định giá thương hiệu
  • Thực hành định giá thương hiệu doanh nghiệp

Nội dung chương trình

Bài 1: Khái niệm thương hiệu các phương thức khởi đầu

Bài 2: Khái niệm thương hiệu các phương thức khởi đầu (tiếp)

Bài 3: Phân khúc thị trường

Bài 4: Phân khúc thị trường (tiếp)

Bài 5: Các định vị

Bài 6: Khái niệm tài sản thương hiệu và định giá thương hiệu

Bài 7: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu

Bài 8: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu (tiếp)

Bài 9: Các phương pháp phổ biến

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn