Quản lý và giám sát bán hàng

Khóa học online quản lý và giám sát bán hàng cung cấp cho học viên kiến thức nắm được các chiến dịch, kế hoạch và phương pháp trong quản trị bán hàng.

(0)

Quản lý và giám sát bán hàng - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Hoạt động của lực lượng bán hàng mang ý nghĩa quan trọng và là mũi nhọn tấn công chủ yếu của doanh nghiệp ra thị trường nhằm tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Các công ty thành công đều có những mục tiêu rõ ràng trong công tác quản trị/giám sát bán hàng và những chiến lược cụ thể để đạt mục tiêu.

Chương trình Quản lý và giám sát bán hàng sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả công việc cao nhất với các kiến thức, kỹ năng quan trọng. 

Đối tượng tham gia

  • Khóa học dành cho các cấp tổ trưởng, trưởng nhóm, giám sát và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí Quản lý, Quản trị, Giám sát Bán hàng, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực bán hàng nhưng chưa qua các lớp đào tạo Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp.

Mục tiêu chương trình

Giúp bạn hiểu hiệu quả công việc bắt đầu từ đâu

  • Nắm được các chiến dịch và kế hoạch trong quản trị bán hàng
  • Nắm được các phương pháp quản trị đội ngũ bán hàng để phát huy hiệu quả cao nhất
  • Nắm được các quy trình các vấn đề trong quản trị cung ứng, quản trị marketing, công tác quản trị nhà phân phối.
  • Xác định được vai trò của giám sát bán hàng, các mối quan hệ của công việc giám sát…
  • Phân biệt giữa bán hàng chủ động và bán hàng bị động. 

Nội dung chương trình

Bài giới thiệu

Bài 1: Hiệu quả công việc căn cứ vào đâu

Bài 2: Quản trị đội ngũ bán hàng

Bài 3: Tổ chức công việc

Bài 4: Lãnh đạo và giám sát

Bài 5: Kế hoạch bán hàng tổng thể

Bài 6: Kế hoạch bán hàng

Bài 7: Cung ứng và vận chuyển hàng hoá

Bài 8: Quản trị địa bàn

Bài 9: Quản trị nhà phân phối

Bài 10: Công việc của giám sát

Bài 11: Một số bí quyết đắc nhân tâm

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn