Chiến lược Kinh doanh

Khoá học chiến lược Kinh doanh giúp học viên hiểu rõ chiến lược kinh doanh là gì, xây dựng chiến lược kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh kinh doanh của doanh nghiệp.

(0)

Chiến lược Kinh doanh - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Chiến lược kinh doanh là những mục tiêu, phương hướng kinh doanh trong thời gian tương đối dài thường là 5-10 năm và được thống nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững. Và là bản phác thảo các phương hướng hoạt động trong dài hạn.

Mục tiêu quan trọng nhất mà chiến lược kinh doanh hướng tới là lợi nhuận cao và bền vững. Vậy một chiến lược như thế nào sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo dựng được vị thế như vậy trên thị trường?

Khóa học “Chiến lược Kinh doanh” được xây dựng sẽ giải đáp câu hỏi này cho các doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người có mong muốn trở thành Nhà quản trị, Giám đốc chiến lược
  • Cá nhân sắp và đang khởi sự doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Học viên hiểu rõ chiến lược kinh doanh là gì
  • Nắm được các cấp độ chiến lược kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh
  • Nắm được các kiến thức về nền tảng chiến lược
  • Qua đó có thể lập kế hoạch chiến lược
  • Học viên cũng sẽ được học phân tích SWOT - một trong 5 bước tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp
  • Tiếp cận 6 chiến lược kinh doanh để có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

Nội dung chương trình

Bài 1: Chiến lược kinh doanh là gì?

Bài 2: Các cấp độ chiến lược kinh doanh, Tầm nhìn, Sứ mệnh

Bài 3: Nền tảng chiến lược

Bài 4: Nền tảng chiến lược (tiếp)

Bài 5: Lập kế hoạch chiến lược

Bài 6: Phân tích SWOT

Bài 7: Giới thiệu 6 chiến lược kinh doanh

Bài 8: Giới thiệu 6 chiến lược kinh doanh (tiếp)

Bài 9: Giới thiệu 6 chiến lược kinh doanh (tiếp)

Bài 10: Đúc kết đánh giá chiến lược kinh doanh dựa trên các tiêu chí tài chính thị trường

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn