Quản trị marketing dành cho doanh nghiệp đa quốc gia

Khoá học quản trị marketing dành cho doanh nghiệp đa quốc gia nhằm giúp các nhà quản lý, các marketer trong doanh nghiệp đa quốc gia nắm được những kiến thức hữu ích về quản trị marketing.

(0)

Quản trị marketing dành cho doanh nghiệp đa quốc gia - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Quản trị marketing được hiểu là quá trình lập và thực hiện kế hoạch, định giá, khuyến mãi và phân phối sản phẩm, dịch vụ/ý tưởng để tạo ra sự trao đổi, thỏa mãn những mục tiêu của khách hàng và tổ chức. Đây là một hoạt động quan trọng trong doanh nghiệp tác động và ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động khác bởi marketing liên quan đến khách hàng và có thể đề nghị đưa ra những sản phẩm/dịch vụ hoặc đặc tính của sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Quản trị marketing trong Doanh nghiệp Đa quốc gia càng đòi hỏi nhiều yêu cầu cao và có không ít khó khăn, thách thức. Bởi vậy, khóa học “Quản trị marketing dành cho doanh nghiệp đa quốc gia” nhằm giúp các nhà quản lý, các marketer trong doanh nghiệp đa quốc gia nắm được những kiến thức hữu ích về quản trị marketing, từ đó áp dụng hiệu quả với doanh nghiệp của mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp đa quốc gia
  • Giám đốc Marketing trong doanh nghiệp đa quốc gia
  • Trưởng phòng Marketing, Giám đốc thương hiệu, nhãn hiệu, chuyên viên về Marketing hay chuyên viên về thương hiệu và nhãn hiệu ... của các công ty đa quốc gia đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về marketing và quản trị marketing.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Hiểu rõ về quản trị marketing và các hoạt động trong đó
  • Nắm được những đặc điểm của quản trị marketing 
  • Nắm được mối quan hệ giữa marketing và các hoạt động khác trong doanh nghiệp
  • Nắm được những nhiệm vụ chủ yếu của quản trị marketing
  • Nắm được tiến trình thực hiện quản trị marketing

Nội dung chương trình

Bài 1: Tại sao cần phải nghiên cứu các tập đoàn đa quốc gia

Bài 2: Các nguyên tắc của Marketing

Bài 3: Một số hình thức kinh doanh xuyên biên giới

Bài 4: 5 Chiều kích văn hóa

Bài 5: 5 Chiều kích văn hóa (tiếp)

Bài 6: 5 Chiều kích văn hóa (tiếp)

Bài 7: Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

Bài 8: Năng lực văn hóa

Bài 9: Khẩu hiệu của Doanh nghiệp

Bài 10: Yếu tố về Chính trị - Kinh tế - Xã hội - Công nghệ

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn