Giảng viên

NGUYỄN TRƯƠNG MINH
Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về quản trị
NGUYỄN VĂN HƯỜNG
Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia Nguyễn Văn Hường với 20 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều ngành khác nhau từ thương
PHAN ANH LƯU
Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia Phan Anh Lưu được biết đến với vai trò là giảng viên các khóa đào tạo như: Quản
NGUYỄN VĂN PHỤNG
Chuyên gia - Giảng viên
Đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn - Tổng cục thuế, chuyên
ĐỖ HOÀI NAM
Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Hoài Nam được biết đến với vai trò là một chuyên gia “Tư vấn chiến lược kinh doanh”.
LÊ QUANG BÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Với nghiệp vụ nhiều năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán, TS. Lê Quang Bính đã truyền tải
VŨ VĂN NINH
Chuyên gia - Giảng viên
Với kinh nghiệm chuyên sâu trong giảng dạy và tư vấn các chương trình về Tài chính, Giám Đốc
NGÔ QUÝ NHÂM
Chuyên gia - Giảng viên
Giảng viên Ngô Quý Nhâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn về chiến lược và quản