Phân tích báo cáo tài chính

Chương trình đào tạo “Phân tích Báo cáo Tài chính" sẽ giúp người học hiểu được vai trò của phân tích Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật.

(0)

Phân tích báo cáo tài chính - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Nghệ thuật này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính - kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế toàn cầu, cùng “bơi” trong một đại dương đầy thách thức, biến động và bất ổn của khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế, vốn kiến thức này, kỹ năng này càng phải được cập nhật, củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết.

Chương trình đào tạo “Phân tích Báo cáo Tài chính" sẽ giúp người học hiểu được vai trò của phân tích Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số…

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
  • Các nhà quản lý tài chính – kế toán ; Kế toán tổng hợp , chuyên viên kế toán , chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp… và những người mong muốn tiếp cận lĩnh vực “ nghệ thuật phiên dịch các số liệu”…

Mục tiêu chương trình

  1. Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính;
  2. Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích;
  3. Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính

Nội dung chương trình

I - Quản trị tài chính doanh nghiệp

1.            Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp

2.            Quản trị tài chính doanh nghiệp.

·                     Kế hoạch tài chính;

·                     Kiểm soát tài chính;

·                     Quyết định tài chính;

3.            Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)

·                     Chi phí sử dụng vốn ; Rủi ro và chi phí vốn;

·                     Cơ cấu vốn ; Lãi suất tiền vay;

·                     Chi phí vốn chủ sở hữu ; Lợi nhuận lưu giữ.

4.            Đầu tư (Investment)

·                     Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu;

·                     Quản lý vốn lưu động;

·                     Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn;

·                     Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn;

5.            Nợ và rủi ro tài chính

·                     Nợ và rủi ro tài chính;

·                     Ảnh hưởng của đòn cân nợ.

6.            Nguồn vốn huy động

·                     Thành viên góp vốn ; Phát hành cổ phiếu; Lợi nhuận lưu giữ

·                     Tín dụng thương mại ; Vay ngân hàng / trái phiếu ; Thuê tài chính.

II - Phân tích báo cáo tài chính

1.            Phân tích kết cấu

2.            Phân tích tỷ số tài chính và các nguyên tắc chung khi phân tích

3.            Phân tích khả năng sinh lời

4.            Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng

5.            Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp

6.            Kết hợp phân tích các tỷ số khác nhau

7.            Rủi ro tài chính

8.            Tỷ số nợ

9.            Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động

10.         Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức

11.         Tỷ số thị trường chứng khoán

Thông tin khác từ báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

Lịch khai giảng

Khóa học thời lượng ngày khai giảng ngày kết thúc thứ thời gian địa điểm học
Phân tích báo cáo tài chính 4 buổi 17/08/2024 18/08/2024 Thứ 7, chủ nhật

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-16h30

Giảng viên

VŨ CÔNG TY

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn