Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính

Khóa học tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên sẽ trang bị cho học viên những nguyên tắc tài chính cơ bản và phương pháp áp dụng phân tích báo cáo tài chính.

(0)

Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Có nhiều nhà quản trị, mặc dù rất giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, nhưng lại chưa thực sự am hiểu nhiều về tài chính, một lĩnh vực quan trọng mà bất kỳ nhà quản trị nào cũng phải được trang bị để điều hành doanh nghiệp.

Hiện nay, việc hiểu biết về các kiến thức tài chính càng được nâng lên một tầm chiến lược, khi mà nó trở thành một yếu tố không thể thiếu trong bốn mục tiêu chiến lược của bất kỳ công ty nào (căn cứ theo BSC - Balance Scorecard hay MBO - quản trị theo mục tiêu).

Thấu hiểu nỗi khó khăn và thách thức ấy, chương trình đào tạo chuyên sâu “Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính” được thiết kế giúp các bạn tập hợp tất cả những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết phải có.

Trong chương trình này, bạn sẽ được tìm hiểu những nguyên tắc tài chính cơ bản và phương pháp áp dụng phân tích báo cáo tài chính để đưa ra những quyết định quan trọng trong bối cảnh thực tế.

Đối tượng tham gia

 • Những nhà quản trị không chuyên tài chính (Nonfinancial managers) và bất kỳ ai muốn phát triển kiến thức ứng dụng tài chính nhằm cải thiện những kỹ năng quản trị của mình.

Mục tiêu chương trình

 • Khóa đào tạo sẽ giúp học viên thành công với với vai trò là một nhà quản trị không chuyên tài chính (a nonfinancial manager), cung cấp cho học viên kiến thức về tài chính và quy trình quản lý ngân sách bài bản;
 • Học viên biết cách quản lý ngân sách phòng ban hoặc ngân sách công ty một cách khoa học, từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý chung của bản thân trên cơ sở cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách;
 • Khóa học chuyển hóa những khái niệm về tài chính và kế toán thành những công cụ ra quyết định, từ đó học viên có thể sử dụng thành thạo công cụ này trong công việc hàng ngày của mình;
 • Học viên biết cách áp dụng những kiến thức nền tảng về tài chính nhằm nâng cao lợi nhuận, đánh giá chính xách hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

Nội dung chương trình

PHẦN 1:

GIỚI THIỆU

 • Mô hình kinh doanh
 • Tài chính là gì?
 • Tại sao tài chính lại quan trọng?

PHẦN 2:

CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

 • Đầu tư vốn CAPEX - Tài sản
 • Các loại đầu tư
 • Các kỹ thuật đánh giá đầu tư
  • Thời gian hoàn vốn
  • Hiện giá thuần NPV - Net Present Value
  • Tỷ suất sinh lợi nội tại - IRR - Internal Rate of Return

PHẦN 3:

CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN

CVP - COST - VOLUME - PROFIT

 

 • Định phí
 • Biến phí
 • Điểm hòa vốn
 • Cấu trúc giá thành sản phẩm

PHẦN 4:

ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 • Sự khác biệt giữa cơ sở dồn tích (Accrual basis) và cơ sở tiền (Cash basis)
 • Bản cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Mối liên kết giữa 3 báo cáo

PHẦN 5:

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 

 • Các chỉ số về khả năng sinh lợi
 • Các chỉ số về tính thanh khoản
 • Các chỉ số nợ & vốn

PHẦN 6:

QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG - THÁCH THỨC CỦA BAN LÃNH ĐẠO

 

 • Hiểu vốn lưu động là gì
 • Xác định các thành phần liên quan vốn lưu động
 • Quản trị vốn lưu động hiệu quả

Lịch khai giảng

Khóa học thời lượng ngày khai giảng ngày kết thúc thứ thời gian địa điểm học
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 04 buổi 21/09/2024 22/09/2024 Thứ 7, Chủ Nhật

Sáng: 8h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn