le-quang-binh

Liên hệ

Lê Quang Bính

Chuyên gia - Giảng viên
Phó vụ trưởng - Kiểm toán nhà nước.

Giới thiệu

Phó vụ trưởng -  Kiểm toán nhà nước.

Giảng viên cao cấp Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.

Với nghiệp vụ nhiều năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán, TS. Lê Quang Bính đã truyền tải tới nhiều nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp Việt Nam những kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn trong quản lý tài chính và kiểm toán doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tránh được  khó khăn, rủi ro trong kinh doanh.

Khóa học của giảng viên