pham-hoang-ngan

Liên hệ

Phạm Hoàng Ngân

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ứng

Giới thiệu

Phó TGĐ Điều hành chuỗi cung ứng ICP Việt Nam

Khóa học của giảng viên