vuong-van-tan

Liên hệ

Vương Văn Tân

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm

Giới thiệu

Giảng viên Vương Văn Tân có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp uy tín trong nước về kỹ năng mềm như: giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả, các kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng tổ chức, điều hành công việc, thực hiện hiệu quả đúng thời hạn, và các dịch vụ khách hàng …

Khóa học của giảng viên