Khóa học cung cấp cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

NỘI DUNG 36 CHUYÊN ĐỀ KHÓA HỌC

Nội dung bao quát và tổng hợp tinh hoa toàn bộ các lĩnh vực trong quản trị doanh nghiệp cùng những thông tin, kiến thức cập nhật, hữu ích từ các chuyên gia kinh tế, CEO thành đạt.

CEOonline-01

CEOonline-02

CEOonline-03

CEOonline-04

CEOonline-05

CEOonline-06

CEOonline-07

CEOonline-08

CEOonline-09

CEOonline-10

CEOonline-11

CEOonline-12

CEOonline-13

CEOonline-14

CEOonline-15

CEOonline-16

CEOonline-17

Gửi Liên hệ cho chúng tôi