Quản Trị &  Lãnh Đạo Tổ Chức: Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh

Quản Trị & Lãnh Đạo Tổ Chức: Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh

Tựa sách: Quản Trị & Lãnh Đạo Tổ Chức: Từ Giá Trị Đến Sức Mạnh

Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lĩnh vực: Kinh doanh

Năm xuất bản: 2021

Số trang: trang

Giá bán: 500,000 VNĐ

Sách có bán tại: Thư viện PTI