Xây Dựng Và Quản Lý Kế Hoạch Marketing Cho SMES - Từ Quản Lý Tới Thực Thi

Xây Dựng Và Quản Lý Kế Hoạch Marketing Cho SMES - Từ Quản Lý Tới Thực Thi

Tựa sách: Xây Dựng Và Quản Lý Kế Hoạch Marketing Cho SMES - Từ Quản Lý Tới Thực Thi

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lĩnh vực: Marketing

Năm xuất bản: 2020

Số trang: trang

Giá bán: 430,000 VNĐ

Sách có bán tại: Thư viện PTI