nguyen-hoang-phuong

Liên hệ

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia tư vấn cao cấp về Thương Hiệu & Marketing.

Giới thiệu

Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp về thương hiệu và chiến lược marketing, ông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Đồng thời, ông cũng là tác giả và chủ biên nhiều sách, giáo trình chuyên môn như:
- Những điều khó nói trong Tiếng Anh (2008).
- Xây dựng kế hoạch tiếp thị hoàn hảo (2012).
- Chiến lược marketing dành cho SME Việt Nam (2020).
- Chinh phục nghệ thuật thuyết trình (2021).
- Phương pháp nuôi dạy con 5-12 tuổi (2021).
- Chiến lược giá (hiệu đính - 2021).
- Bộ sách kỹ năng bỏ túi dành cho các nhà quản trị (2021).