PHAN ANH LƯU

PHAN ANH LƯU

Chuyên gia - Giảng viên

PHAN ANH LƯU

Sở hữu bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Đại học Turin (Italy), Thạc sỹ thẩm định kinh tế - Đại học Paris 12 (Pháp), chuyên gia Phan Anh Lưu được biết đến với vai trò là giảng viên các khóa đào tạo như: Quản lý và Lãnh đạo, Quản lý dự án, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên, Kỹ năng thuyết trình...dành cho nhiều đối tượng học viên khác nhau.

Khóa học của Giảng viên

CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hà Nội >
CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
Đào tạo giảng viên nội bộ
Hà Nội >
Đào tạo giảng viên nội bộ
07/12/2022 6,800,000 VNĐ
PHAN ANH LƯU