Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Tựa sách: Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lĩnh vực: Sách Quản lý

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 420 trang

Giá bán: 118,000 VNĐ

Sách có bán tại: Thư viện PTI