Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Tựa sách: Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lĩnh vực: Marketing

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 454 trang

Giá bán: 176,000 VNĐ

Sách có bán tại: Thư viện PTI