Khóa Học


Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
17/12/2022 3,200,000 VNĐ
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
22/04/2023 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng Liên hệ
Quản lý con người
Quản lý con người
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
6/1/2023 1,800,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc
Marketing Online cấp tốc
Chưa có lịch khai giảng 2,400,000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Marketing Digital
Marketing Digital
Chưa có lịch khai giảng 3,200,000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc
Xây dựng bản mô tả công việc
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người
Xem tướng tay để biết người
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ