Kỹ năng kiểm soát chi phí hiệu quả

Khoá học kỹ năng kiểm soát chi phí hiệu quả giúp học viên hiểu sâu, nắm rõ vai trò của quản lý chi phí, biết cách xác định, phân loại các loại chi phí trong doanh nghiệp.

(0)

Kỹ năng kiểm soát chi phí hiệu quả - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bước chân vào thị trường kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng hướng đến một mục tiêu chung đó là làm sao để thu về lợi nhuận cao nhất. Trong đó:

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Nếu muốn tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phải tăng doanh thu, giảm chi phí. Chính vì vậy, kiểm soát chi phí là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Nếu không có phương pháp cụ thể, kỹ năng linh hoạt và chính xác trong kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất dễ rơi vào hỗn loạn, doanh nghiệp khó có thể đảm bảo mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận thậm chí là phá sản.

Khóa học “Kỹ năng kiểm soát chi phí hiệu quả” do chuyên gia Lê Đại Ngọc giảng dạy sẽ cung cấp các kiến thức giúp bạn quản lý chi phí trong doanh nghiệp một cách hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc điều hành/Ban giám đốc
  • Giám đốc chức năng/Trưởng phó các phòng ban, bộ phận,...
  • Nhân sự bộ phận kế toán, tài chính
  • Quản lý sản xuất, các nhân viên hỗ trợ dự án
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng kiểm soát chi phí

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu sâu, nắm rõ vai trò của quản lý chi phí
  • Biết cách xác định, phân loại các loại chi phí trong doanh nghiệp
  • Phân tích được các biến động chi phí
  • Xây dựng các chiến lược phù hợp và ra quyết định quản lý chi phí hiệu quả

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhận diện các loại chi phí trong doanh nghiệp - Xây dựng định mức lượng tiêu chuẩn

Bài 2: Phân tích biến phí & Trung tâm quản lý phí - Phần 1

Bài 3: Phân tích biến phí & Trung tâm quản lý phí - Phần 2

Bài 4:Tối ưu hóa các chức năng trong ngân sách

Bài 5: Tối ưu hóa và tinh giản các hoạt động

Bài 6: Chính sách nới lỏng & thắt chặt tài sản

Bài 7: Sơ đồ quản lý kiểm soát chi phí

Bài 8: Nhận diện các loại chi phí doanh nghiệp

Bài 9: Các giải pháp nâng cao quản lý kiểm soát - Phần 1

Bài 10: Các giải pháp nâng cao quản lý kiểm soát - Phần 2

Bài 11: Giải pháp cắt giảm chi phí hiệu quả

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn