Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo

Khóa học quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo được xây dựng mang lại cho học viên kiến thức đầu tư vốn, các cách huy động nguồn vốn, quản trị dòng tiền ngắn hạn, dài hạn.

(0)

Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Tài chính doanh nghiệp là các hoạt động có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, quản trị tài chính doanh nghiệp được hiểu là việc đưa ra các quyết định liên quan tới tài chính của mỗi công ty. Đó có thể là những kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn, nhằm đáp ứng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần phải huy động được một lượng tiền tệ nhất định, phục vụ cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguyên vật liệu,… Tuy nhiên, các khoản tiền tệ được sử dụng ra sao, đầu tư như thế nào; các cách huy động nguồn vốn; số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, là những câu hỏi… khiến các nhà quản lý đau đầu. 

 Khóa học “Quản trị tài chính dành cho Lãnh đạo” được xây dựng sẽ giải đáp các câu hỏi đó.

đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Lãnh đạo, nhân viên phòng Tài chính các doanh nghiệp
  • Bất cứ cá nhân nào quan tâm đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

mục tiêu chương trình

  • Hiểu rõ tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp là gì
  • Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính doanh nghiệp 
  • Nắm được cách thức huy động vốn, các loại nguồn vốn và cách sử dụng vốn hiệu quả
  • Biện pháp xoay sở khi thiếu hụt dòng tiền

Nội dung chương trình

Bài 1: Tài chính DN là gì và Quản trị tài chính trong DN là gì?

Bài 2: Phòng Tài chính trong sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - Phòng Tài chính làm những việc gì?

Bài 3 + Bài 4 (Phần 1): Quản lý Tài chính dài hạn - Huy động vốn

Bài 3 + Bài 4 (Phần 2): Quản lý TC dài hạn - Huy động vốn

Bài 5 + Bài 6: Quản lý tài chính - Sử dụng vốn

Bài 6 (Tiếp): Quản lý Tài chính dài dạn - Phân phối lợi nhuận

Bài 7: Quản lý Tài chính ngắn hạn - Quản lý dòng tiền

Bài 8: Các biện pháp giải quyết thiếu hụt dòng tiền khẩn cấp

Bài 9: Cải thiện dòng tiền trong mối quan hệ: TIỀN - HÀNG - NỢ

Bài 9 (Tiếp): Cải thiện dòng tiền trong mối quan hệ: TIỀN - HÀNG - NỢ

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Tài chính hàng đầu Việt Nam

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn